i kategorin Analyser
"Portföljen är upp 56 %", berättar Stefan Wård, analyschef på Pareto Securities.

Se vår tidigare intervju om småbolagsrapporten >

Pareto Securities Selected Small Caps är en portfölj med fokus på småbolag som har en god tillväxtpotential på sikt (3-5 år). Dessutom ska bolagen ha, eller vara på väg mot, en god lönsamhet. I urvalet lägger de även stor vikt vid bolagens förvaltning, då det anses vara avgörande för att förverkliga potentialen i bolagen.

Portföljen, som ses över kvartalsvis, har nu funnits i över ett år. Portföljen är upp 56 %, vilket tåls att jämföras med indexet Carnegie Small Cap som har gått upp 25 %. Mips, som haft en särskilt bra utveckling, är upp 158 %, följt av Storytel som är upp 116 % och sedan Azelio och Embracer som båda har gått upp över 50 %. Cibus tas ut ur portföljen och ersätts av QleanAir som tros ha en starkare tillväxtpotential.

Bolagen i portföljen

Bolag som ingår i portföljen:

Börja månadsspara i portföljen

Om du vill börja månadsspara i portföljen kan du följa den i sin helhet eller välja ut aktier som du tycker är extra intressanta.

Det gör du enklast genom att bygga din egen sparbox!

Kom igång

Om bolagen

Azelio har utvecklat en egen teknik för termisk lagring av förnybar energi som används för små- och medelstora installationer. Kunderna återfinns bland EPC-leverantörer (projektutvecklingsbolag), som i sin tur monterar olika system hos sina slutkunder. Verksamheten återfinns på global nivå, med störst närvaro på den nordiska och afrikanska marknaden.

Se även: ”Är det läge att investera i Azelio?”

Embracer förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med ett hundratal egna varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island och Darksiders. Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de operativa koncernerna Deep Silver/Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain. Produktutvecklingen sker genom ett flertal spelutvecklingsstudios samt genom kontrakterade utvecklare på den globala marknaden.

Hexatronic är specialiserade inom fiberkommunikation. Bolaget utvecklar, marknadsför och levererar produkter till en bred bas av företagskunder, främst inom Norden och Europa. Kunderna består exempelvis av produktägare, nätägare, återförsäljare samt systemintegratörer. En viss del av produktutvecklingen sker även i samarbete med andra leverantörer på global nivå.

Jetpak erbjuder tjänster för transport och logistik, med störst specialisering inom flygbaserade långdistansleveranser. Kunderna återfinns huvudsakligen bland företagskunder i olika branscher, men även bland privata aktörer. Störst verksamhet återfinns inom nordiska marknader.

MIPS är specialiserade inom utveckling av hjälmbaserad säkerhet. Bolagets patenterade MIPS Brain Protection System (BPS) är en hjälmlösning som skyddar mot rotationsrörelser. Produkten integreras i befintliga hjälmar och kan användas av sportutövare samt i hjälmar för yrkesmässigt bruk. Bolagets största målgrupp är cyklister och motorcyklister, följt av de som använder hjälmar inom olika vintersporter.

Storytel är en digital abonnemangstjänst inom den snabbt växande marknaden för streaming av ljudböcker. Exempel på tjänster innefattar abonnemangstjänster för ljud- och e-böcker samt ett flertal olika ljudboksutgivningar. Bolaget har avtal med nästan alla förlag i Sverige och ger även ut egna böcker. Majoriteten av kunderna finns i Norden och andra delar av Europa.

QleanAir är en utvecklare av tekniska produkter för luftrengöring. Lösningarna är modulbaserade och uthyrs till kunderna över en längre tidsperiod. Produkterna används för inomhusbruk och används huvudsakligen i kommersiella fastigheter, samt runtom industriella aktörer. Verksamhet innehas på global nivå med störst närvaro inom Europa.

VNV Global är ett investmentbolag som fokuserar på långsiktiga investeringar i primärt onoterade bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Bolagets affärsidé är att identifiera och investera i tillgångar med värdeökningspotential, med ett övergripande fokus på bolag med starka nätverkseffekter. Portföljen består av innehav inom sektorerna digital hälsa, mobilitet och online marknadsplatser. Bolaget gick tidigare under namnet Vostok New Ventures.

Du hittar fler analyser här >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Publicerad 2020-10-01

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

JA TACK!