i kategorin Analyser

Ny reglering kring utsläpp av svavel och barlastvatten – hur påverkas bolagen inom den marina sektorn?

Se filmen på YouTube >

Det finns flera viktiga miljöfrågor som berör sjöfarten, såsom utsläpp av svavel och barlastvatten. Nu finns ny reglering som syftar till att minska problematiken.

Från och med den 1 januari 2020 får marina bränslen maximalt innehålla 0,5 % istället för 3,5 % svavel som är tillåtet idag. Det innebär att fartygen måste köra på marindiesel, som är ett renare bränsle än dagens tjockolja. Alternativt kan man välja att rena oljan med hjälp av en s.k. ”skrubber”. En del väljer därefter att släppa ut föroreningarna i havet, vilket innebär att man minskar utsläppen i luften men samtidigt ökar utsläppen i havet. Istället kan man samla det i en behållare och sedan deponera det på land, vilket är bättre för miljön.

Sedan tidigare finns även regleringar kring utsläpp av barlastvatten, även kallat ballastvatten. För att stabilisera ett fartyg när det saknar eller har lite last pumpas det in barlastvatten (havsvatten) i särskilda tankar ombord. När fartyget sedan lastas pumpas motsvarande tyngd vatten ut i havet igen. Om man t.ex. har tagit in vatten i Asien och sedan släpper ut det i Europa kan det ha förödande konsekvenser för det marina beståndet, för djur och natur, i det område där utsläppet görs. Det beror på att barlastvatten innehåller små djur, växer och bakterier som kan rubba det lokala ekosystemet. Därför infördes den internationella barlastvattenkonventionen 2017 som innebär att alla internationella fartyg måste ha utrustning ombord som renar barlastvattnet från organismer innan det släpps ut. Rederierna har nu fem år kvar på sig att ställa om.

Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, berättar mer om marina miljöapplikationer i intervjun ovan.

Exempel på sådant som tas upp i intervjun:

  • Ny lagstiftning inom området
  • Intressanta bolag

Det här är den fjärde och sista delen i vår intervjuserie ”En hållbar framtid”. Du hittar fler intervjuer här >

Här kan du även ta del av fler exempel på hur Alfa Laval arbetar med hållbarhet >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Publicerad 2019-12-06

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

JA TACK!

Aktier i vårt sortiment som nämns i intervjun:

Alfa Laval
Climeon
Nibe
Wärtsilä

”Alfa Laval behåller sina finansiella mål oförändrade på kapitalmarknadsdagen”

Läs nyheten >

Skriv en kommentar