i kategorin Analyser, Hållbarhet

Förnybar energi är en snabbt växande sektor full av ny teknik och investeringsmöjligheter.

Se filmen på YouTube >

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyas, till skillnad från exempelvis fossila bränslen och kärnkraft. Idag finns det etablerade förnybara energikällor såsom sol och vind. De är s.k. intermittenta energikällor, vilket innebär att de är beroende av att det blåser eller solen lyser. Därmed är tillväxttakten för dessa energikällor begränsad på marknaden. Därför finns det ett behov av en mer pålitlig energikälla med en stabil energitillförsel.

Det är där förnybar baskraft kommer in i bilden. Förnybar baskraft är helt enkelt ett komplement till källor med en mer varierad energiproduktion.

Johan Spetz, analyschef på Pareto Securities, berättar mer om förnybar baskraft i intervjun ovan.

Exempel på sådant som tas upp i intervjun:

  • Introduktion till förnybar baskraft
  • Intressanta bolag

Det här är den tredje delen i vår intervjuserie ”En hållbar framtid”. Du hittar fler intervjuer här >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Publicerad 2019-11-29

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

JA TACK!

Aktier i vårt sortiment som nämns i intervjun:

Climeon
Minesto

Här hittar du fler aktier inom förnybar energi >