Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Phoenix BioPower AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2023-09-11 – 2023-09-25

Teckningskurs: 3,50 kronor per aktie.

Emissionsbelopp: ca 13,9 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie, oavsett serie, ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie .

  • Teckningskurs: 3,50 kronor per aktie
  • Avstämningsdag: 7 september 2023
  • Teckningstid: 11 – 25 september 2023

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Prospekt