Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Korsängen Fastighets AB – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-05-03 – 2024-05-17

Teckningskurs: 50 kronor per aktie

Emissionsbelopp: ca 26,4 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.

Teckningskurs: 50 kronor per aktie.

Avstämningsdag: 30 april 2024

Teckningstid: 3 – 17 maj 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

För att teckna med företrädesrätt genom utnyttjande av teckningsrätter, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du förvarar dina befintliga aktier. Anmälningssedlarna nedan avser endast om du önskar teckna ytterligare aktier utöver din företrädesrätt.

Korsängen Fastighets AB – Villkor och anvisningar

Särskild anmälningssedel II – Teckning utan företrädesrätt