Kategori

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Cascade Drives AB – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-04-11 – 2024-04-25

Teckningskurs: 13,25 kronor per preferensaktie

Emissionsbelopp: ca 6 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger en (1) teckningsrätt. Trettiosex (36) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny preferensaktie.

  • Teckningskurs: 13,25 kronor per preferensaktie.
  • Avstämningsdag: 10 april 2024
  • Teckningstid: 11 – 25 april 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan villkor och anvisningar samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Villkor och anvisningar