Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Hernö Gin AB – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-03-28 – 2024-04-19

Teckningskurs: 14,50 kronor per aktie

Emissionsbelopp: ca 45 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. 25 teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier.

Teckningskurs: 14,50 kronor per aktie.

Avstämningsdag: 26 mars 2024

Teckningstid: 28 mars – 19 april 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan prospekt samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

För att teckna med företrädesrätt genom utnyttjande av teckningsrätter, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du förvarar dina befintliga aktier. Anmälningssedlarna nedan avser endast om du önskar teckna ytterligare aktier utöver din företrädesrätt.

Prospekt

Tilläggsprospekt

Särskild anmälningssedel II – Teckning utan företrädesrätt

Särskild anmälningssedel II – Teckning utan företrädesrätt via BankID