Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Star Vault AB (publ) – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-04-11 – 2024-04-25

Teckningskurs: 0,04 kronor per aktie

Emissionsbelopp: ca 3,3 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt av samma serie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av samma serie.

  • Teckningskurs: 0,04 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag: 9 april 2024
  • Teckningstid: 11 – 25 april 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Memorandum