Kategori

Offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ)

Acceptperiod: 26 januari – 5 april 2024

Erbjudandevederlag: 46 kronor kontant per aktie

Redovisning av likvid: omkring 15 april 2024

Erbjudandet i sammandrag

Giant Sweden Bidco AB erbjuder aktieägarna i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) att överlåta dina aktier i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) för 46 kronor kontant per aktie enligt villkoren i budpressmeddelandet som offentliggjordes den 5 januari 2024 och erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 25 januari 2024 (tillsammans med eventuellt tillägg till erbjudandehandlingen).

Du som har ditt innehav i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) på en depå ska acceptera erbjudandet enligt instruktion från din bank/förvaltare.

Erbjudandehandling

Offer Document

Acceptsedel – direktregistrerad aktieägare

Acceptance Form – Directly Registered Shareholder