Emissionsuppdrag

Vi har ofta flera spännande emissionsuppdrag på gång. Du hittar information om våra pågående emissioner på denna sida.

För ytterligare information om bolaget eller notering, kontakta respektive bolag.

Kundkännedom

Kommer du lägga en order över 15 000 EUR*, är du en Politisk exponerad person (PEP) eller boende utanför EU/EES? Om ja så behöver du fylla i en kundkännedomsblankett.

Kundkännedomsblankett >

*enskilt eller sammanlagt belopp

Pågående emissioner

Latvian Forest Company AB (publ)

Företrädesemission 2021-04-21 - 2021-05-05

Inbjudan till teckning av B-aktier i Latvian Forest Company AB (publ) – Företrädesemission Teckningstid: 2021-04-21 – 2021-05-05          Teckningskurs: 6,10 SEK per B-aktie          Emissionsbelopp: 78,2 MSEK Erbjudandet i sammandrag Under perioden 21 april 2021 till och med den 5 maj 2021 erbjuds nuvarande aktieägare, övriga allmänheten i Sverige […]

Modelon logotyp

Modelon AB (publ)

IPO 16 april - 26 april 2021

Inbjudan till förvärv av aktier i Modelon AB (publ) – IPO Teckningstid: 2021-04-16 – 2021-04-26          Teckningskurs: 44,00 SEK per aktie          Emissionsbelopp: 200 + 30 MSEK Erbjudandet i sammandrag Modelon grundades 2004 och erbjuder mjukvaruprodukter samt kompletterande konsulttjänster inom industriell matematisk modellering, simulering och analys av komplexa tekniska […]

EatGood Sweden AB (publ)

Företrädesemission 2021-04-06 - 2021-04-23

Inbjudan till teckning av Units i EatGood Sweden AB (publ) – Företrädesemission Teckningstid: 2021-04-06 – 2021-04-23          Teckningskurs: 1,80 SEK per Unit         Emissionsbelopp: 10,2 + 1,8 MSEK   Erbjudandet i sammandrag Under perioden 6 april 2021 till och med den 23 april 2021 erbjuds nuvarande aktieägare och övriga allmänheten […]

SpectrumOne AB (publ)

Företrädesemission 2021-03-31 - 2021-04-14

Inbjudan till teckning av Units i SpectrumOne AB (publ) – Företrädesemission Teckningstid: 2021-03-31 – 2021-04-14          Teckningskurs: 2,50 SEK per Unit         Emissionsbelopp: 169,4 MSEK   Erbjudandet i sammandrag Under perioden 31 mars 2021 till och med den 14 april 2021 erbjuds nuvarande aktieägare och övriga allmänheten i Sverige att […]

COT-Clean Oil Technology AB (publ)

Företrädesemission 29 mars - 21 april 2021

Inbjudan till teckning av aktier i COT-Clean Oil Technology AB (publ) – Företrädesemission Teckningstid: 2021-03-29 – 2021-04-21          Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie          Emissionsbelopp: 10 MSEK   Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt: Åtta innehavda aktier ger rätt att teckna tre nya aktier Teckningskurs: 0,80 krona Emissionsbelopp: 10 000 000 […]

Lipum AB (publ)

IPO 2021-03-25 - 2021-04-08

Inbjudan till teckning av units i Lipum AB (publ) – IPO Teckningstid: 2021-03-25 – 2021-04-08          Teckningskurs: 31,80 SEK per unit          Emissionsbelopp: 75,7 + 10 MSEK Erbjudandet i sammandrag Under perioden 25 mars 2021 – 8 april 2021 erbjuds allmänheten att teckna units i Lipum AB (publ) till […]

LMK Group

LMK Group AB (publ)

IPO 17 mars - 24 mars 2021

Inbjudan till teckning av aktier i LMK Group AB (publ) – IPO Teckningstid: 2021-03-17 – 2021-03-24          Teckningskurs: 79,50 SEK per aktie          Emissionsbelopp: 500 + 75 MSEK   Erbjudandet i sammandrag LMK Group AB grundades 2008 med visionen att förenkla vardagen genom att erbjuda en stor variation av inspirerande […]

Phoenix Biopower logotyp

Phoenix Biopower AB (publ)

Företrädesemission 8 mars - 22 mars 2021

Inbjudan till teckning av B-aktier i Phoenix Biopower AB (publ) – Företrädesemission Teckningstid: 2021-03-08 – 2021-03-22          Teckningskurs: 10,15 SEK per B-aktie          Emissionsbelopp: 14,8 + 8,5 MSEK   Erbjudandet i sammandrag Under perioden 8 mars 2021 till och med den 22 mars 2021 erbjuds nuvarande aktieägare, övriga allmänheten […]

Cline Scientific AB (publ)

Inlösen TO 2 mars 2021 - 12 mars 2021

Inbjudan till teckning av aktier i Cline Scientific AB (publ) genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 1 B Teckningstid: 2021-03-02 – 2021-03-12          Teckningskurs: 3,38 SEK per aktie          Emissionsbelopp: 13,5 MSEK Erbjudandet i sammandrag En (1) teckningsoption TO 1 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie.   […]

Enlabs

Enlabs AB (publ)

Uppköp 21 januari - 18 februari 2021, förlängd tom 1 april 2021

Erbjudandet till aktieägarna i Enlabs AB (publ) gällande Entain plc genom dess helägda dotterbolag Bwin Holdings (Malta) Limited kontanterbjudande Sista acceptdag: 2021-04-01           Vederlag: 53,00 SEK kontant per aktie           Beräknad likviddag: 2021-04-13   Erbjudandet i sammandrag Entain plc, genom dess helägda dotterbolag Bwin Holdings (Malta) Limited (”Entain”), erbjuder aktieägarna […]

Minesto AB (publ)

Inlösen av TO 3 28 oktober 2019 - 30 april 2021

Inbjudan till teckning av aktier i Minesto AB (publ) genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 3 Teckningstid: 2019-10-28 – 2021-04-30          Teckningskurs: 15,79 SEK per aktie          Emissionsbelopp: 163,1 MSEK   Erbjudandet i sammandrag En (1) teckningsoption TO 3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.   Direktregistrerade innehavare […]

Genomförda emissioner

Var noga med att sätta dig in i de emissioner som du kan teckna via oss och kom ihåg att vi inte står som garant för bolagen eller är avsändare för informationen i t.ex. prospekt eller marknadsföring.

Har du några frågor?

Telefon: 08-5065 1795

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Aktieinvest Emittentservice, Box 7415, 103 91 Stockholm

Kontakta oss