Emissionsuppdrag

Vi har ofta flera spännande emissionsuppdrag på gång. Du hittar information om våra pågående emissioner på denna sida.

För ytterligare information om bolaget eller notering, kontakta respektive bolag.

Kundkännedom

Kommer du lägga en order över 15 000 EUR*, är du en Politisk exponerad person (PEP) eller boende utanför EU/EES?

Om JA, fyll i en kundkännedomsblankett >

*enskilt eller sammanlagt belopp

LEI

Juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI (Legal Entity Identifier). Du kan läsa mer om LEI på www.aktieinvest.se/lei. Fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID). För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. LEI respektive NID-nummer anges på anmälningssedeln för våra emissionsuppdrag. Aktieinvest kan vara förhindrad att utföra transaktioner om vi inte får någon LEI eller NID-nummer.

Pågående emissioner

Genomförda emissioner

Endomines AB (publ)

Företrädesemission januari 2021

Alligator Bioscience AB

Företrädesemission januari 2021

Axkid AB (publ)

Erbjudande till aktieägare i Axkid AB (publ) gällande Goldcup 26807 ABs (unä Caution Ax Bidco AB) kontanterbjudande

Erbjudandet i sammandrag: Vederlag: 14,50 kronor kontant för varje Axkid-aktie Acceptperiod: 16 december 2020 – 15 januari 2021, förlängd till och med den 2 februari 2021 Beräknad likviddag: 23 januari 2021 Beräknad likviddag efter förlängd acceptperiod: [...]

Edgeware AB (publ)

Uppköp
november - december 2020

Star Vault AB (publ)

Företrädesemission december 2020

iZafe Group AB (publ)

Inlösen av TO 6 B november 2020

Inbjudan till teckning av B-aktier i Hernö Gin AB

Teckna aktier i CirChem

Nu har du möjlighet att anmäla dig för att teckna aktier i CirChem inför bolagets notering på First North. Näringsminister Ibrahim Baylan deltog vid invigningen av CirChems anläggning i Vargön 2019. Foto: Maria Västlund/Medialaget CirChem är ett miljöteknikföretag som [...]

Inbjudan till teckning av aktier i Alltainer AB IPO

Inbjudan till teckning av aktier i PledPharma AB Företrädesemission

Erbjudande till aktieägare i Edgeware AB (publ) gällande Agile Content S.A. kontanterbjudande

Erbjudandet i sammandrag: Vederlag: 9,70 kronor kontant för varje Edgeware-aktie Acceptperiod: 2 november – 23 november 2020, förlängd till och med 15 december 2020 Beräknad likviddag: 3 december 2020 Beräknad likviddag efter förlängd acceptperiod: 23 december 2020 Du som har [...]

Alltainer AB

IPO november 2020

Hernö Gin AB

Företrädesemission
november - december 2020

Inbjudan till teckning av aktier i Jetty AB Företrädesemission

Var noga med att sätta dig in i de emissioner som du kan teckna via oss och kom ihåg att vi inte står som garant för bolagen eller är avsändare för informationen i t.ex. prospekt eller marknadsföring.

Har du några frågor?

Telefon: 08-5065 1795

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Aktieinvest Emittentservice, Box 7415, 103 91 Stockholm

Kontakta oss