Kategori Okategoriserade

”Vi tror att marknaden slutar kring 0-strecket”

Mitt under brinnande rapportperioden har det varit skakigt på börsen. Vi har träffat Pareto Securities analyschef, Johan Spetz och och vice analyschef, Stefan Wård för att ta reda på vilka sektorer och bolag som de tycker är mest intressanta just nu och om börsläget framöver.

Hur ser på börsläget just nu och fram till årsskiftet Ser de några köplägen eller tycker de att man bör avvakta?

– Vi tror det kommer fortsätta vara lite oroligare klimat framöver och att börsen kommer söka efter riktning under årets avslutande månader. Vi tror därmed att börsåret kan sluta nära +-0. Vi tog nyligen in ett antal relativt defensiva aktier i vår Månadsportfölj på Pareto för att reflektera detta. Aktierna som kom in var bland andra SecuritasKinnevikRecipharm och Nobina.

Vilka sektorer är intressanta just nu – ser ni några som fallit för mycket och som är intressanta att gå in i och vilka kan man vänta sig mer rörelser inom?

– Vi förväntar oss att cyklisk sektorer såsom verkstad kommer fortsätta ha det lite tuffare här närmaste månader och tror generellt mer på klassiskt ocykliska och därmed mer defensiva sektorer såsom exempelvis sjukvårdsutrustning (GetingeArjoRecipharm) och servicebolag med långa kontrakt och stabil kundbas (NobinaGreen Landscaping, IT-konsulter som exempelvis KnowIT).

Råvarubolagen har fått mycket stryk den senaste tiden – vilka bolag tycker ni är mest intressanta att titta på där just nu?

– Det stämmer att råvarubolag har utvecklats svagt senaste tiden, vilket är rimligt under en period då osäkerheten ökad kring global ekonomiska utvecklingen och därmed efterfrågebilden på råvaror. Det vi ser i underliggande fundamenta för större råvaror såsom råolja, koppar och zink är däremot att utbud/efterfrågebalanserna fortsatt bör ge bra stöd åt priserna, trots makroturbulensen. Som exempel så ser vi på råoljan att efterfrågan i absoluta tal kan förväntas vara fortsatt stark samtidigt som USAs nya sanktioner mot Iran börjar få tydligare effekt.

För koppar och zink ser vi att lagernivåerna hos London Metals Exchange sjunkit ner mot 5-årslägsta; ett tecken på ett underskott i marknaden. Råvarubolag som mot den här bakgrunden kommit ner för mycket är i vår mening är exempelvis Lundin Mining och International Petroleum Corporation.

Dessutom ser vi att en angränsande sektor, skog och pappersmassa, ser ut att få fortsatt väldigt goda tider med mindre synkroniserade cykler med övriga ekonomin än olja och metall. Där gillar vi för närvarande särskilt Stora Enso och Billerud

Inom Teknologi, Media och Telecom-sektorn har vi sett många strukturaffärer under året – har vi fler att vänta? Och hur kan det påverka aktierna/bolagen?

– Vi tror att det kommer fler strukturaffärer. Sektorerna är under dramatisk förändring där tillgångsportföljerna är under ständig ombyggnad. Om det sker genom mindre selektiva förvärv eller större sammanslagningar är en öppen fråga men att vi kommer se fler affärer är högst sannolikt enligt oss.

US-teknologi med betoning på FAANG-bolagen har dragit upp den amerikanska börsen tidigare i år och agerar nu sänke. Är det köpläge där?

– Det är inte alls säkert att det är köpläge i US tech trots den skarpa sättning vi sett under oktober månad. Om den förväntade tillväxten för dessa bolag justeras ned så innebär det att deras, ur ett relativ-perspektiv, höga värderingar är en klar risk för ytterligare nedsida. Justeras avkastningskraven upp, oavsett om det är pga riskpremie eller ränta, så slår det i högre grad mot investeringar med en relativt sett större del av värdet längre fram i tiden. Vi gör skillnad på värderingen av flera av dessa bolag och deras framtidsutsikter vilket överlag ser fortsatt ljusa ut. Den starka utvecklingen under de senaste två åren har till stor del redan prisat in en gynnsam operationell utveckling.

Vilka svenska bolag kan gynnas eller missgynnas av rörelserna inom amerikanska techbolag?

– Bolag vars värdering är beroende av hur den bredare teknologisektorn värderas, med liknande aggressiva tillväxtvärderingar, får svårare att försvara sina värderingar om jämförelsegruppen ser fallande multiplar. Ser vi exempelvis kraftiga sättningar i bolag som Netflix och Spotify så får exempelvis Storytel en tuffare tillvaro ur ett värderingsperspektiv oavsett om bolaget fortsätter sin starka operationella och finansiella utveckling. Ser vi fallande värderingar inom online-handel internationellt så drabbar det till viss del även värderingen av nordiska e-handelsbolag. En svag utveckling för Amazon bidrar till att väga på hela sektorn för online-retailers som exempelvis Zalando och då indirekt Kinnevik (där Zalando står för ca 40% av NAV).

Hur stänger Stockholmsbörsen i år?

– Vi tror att marknaden slutar kring 0-strecket men att vi kan se först en viss nedgång under November för att sedan gå lite starkare in i årsskiftet.
Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Johan Spetz, Head of Equity Research, på Pareto Securities

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.