Kategori Hållbarhet

S-Ray – hållbarhetsutvärdering med big data och AI

Vi har träffat Maria Mähl som är ansvarig för Arabesque i Sverige. Här berättar hon hur verktyget S-Ray fungerar i investeringsprocessen och hur S-Ray drar nytta av all data och information som finns.

Varför ska man investera hållbart och ta hänsyn till hållbarhetsdata egentligen?

Traditionellt sett så har hållbara investeringar kämpat med myten om att man som sparare måste ge avkall på avkastning. Men idag har vi den data som bevisar positiv korrelation mellan bolag som presterar bra på hållbarhetsparametrar som är relevanta för deras kärnaffär och finansiell avkastning. Hållbarhetsdata blir därför en lika viktig ingrediens i din investeringsprocess som finansiell data. Man kan göra liknelsen med de stora omvälvningar som fordonsindustrin står inför: hållbarhetsdata är för finansbranschen vad batteriet är för elbilsindustrin.

S-Ray är ju rätt avancerat. Vad är S-Ray egentligen?

S-Ray är Arabesques unika verktyg som utvärderar hur hållbara över 7000 av världens största företag är. Vi använder verktyget i vår investeringsprocess för våra egna aktiefonder och har nu gjort det tillgängligt för privatsparare och professionella investerare. S-Ray är för investeringar vad röntgen (X-ray på engelska) är för läkekonsten: S-Ray ser under huven på företaget genom att bedöma dess extra-finansiella prestanda. Man använder systematiskt över 250 indikatorer inom miljö-, sociala och styrning, så kallade ESG-faktorer och kombinerar dessa med nyhetssignaler från över 50 000 källor på 15 språk. Verktyget används som ett komplement till finansiell och teknisk analys.

Vad är GC och ESG och varför har ni valt dessa mått?

Vi vill göra det enkelt att utvärdera och jämföra bolag på parametrar som är viktiga. Vi utvärderar hur hållbara bolagen är i två steg och ger dem poäng från en skala 0-100. Först enligt FNs principer för hållbara bolag, s.k. Global Compact (GC-score), som har fyra övergripande principer om mänskliga rättigheter, miljö, arbetares rättigheter och anti-korruption. De här principerna gäller för alla bolag oavsett bransch. T.ex. om ett bolag har problem med korruption så är det ett problem oberoende bransch.

Nästa steg är ESG (Environmental, Social och Governance) och utvärderar bolaget på paramterar inom miljö, sociala och styrningsfrågor utifrån det som är relevant för den sektor bolaget är verksamt i och relaterat till framtida finansiell avkastning. Ett exempel här är indikator för energiförbrukning, vilket t.e.x viktigt inom tung tillverkningsindustri men inte alltid i tjänstesektorn. Med hjälp av S-Rays ESG-score jämför du enkelt äpplen med äpplen.

Sista steget i analysen är ett preferensfilter som visar bolagets involvering, t.ex. inom tobak- eller alkoholindustri, och som kan kombineras och filtreras i linje med investerarens personliga värderingar.

Vad är det unika med S-Ray?

När man värderar hur hållbart ett bolag är bör man vara lika sofistikerad som vid finansiell och teknisk analys. Den ger en objektiv analys som baseras på machine learning och big data och analyserar data om bolag som är offentlig, inklusive nyheter om bolaget. Alltså inte bara det som bolagen själva rapporterar. Man kan säga att vi varje dag dammsuger internet på information om bolagen.

Datan uppdateras dagligen vilket även gör att det går att följa bolagens prestation och trend över tid på ett annat sätt än om informationen enbart uppdaterades årligen, vilket ofta är fallet i andra hållbarhetsanalyser. S-Ray analyserar bolagens hållbarhet i relation till finansiell materialitet, dvs. i relation till deras finansiella avkastning.

S-Ray används redan idag av professionella investerare världen över inklusive i Sverige och vi jobbar ständigt på att inkludera fler bolag.

Artificiell intelligence och Big Data är riktiga modeord som många spår kommer att revolutionera finansbranschen. Vad är det egentligen och hur använder ni tekniken?

Vi lever i en värld som fullkomligt har exploderat i data och information de senaste åren. Det sägs att ungefär 90 % av all data som finns har genererats inom de tre senaste åren. Hur kan man då bäst använda all denna information? Vi använder oss av datasystem baserat på regelbaserade, självlärande algoritmer som hanterar mycket stora dataset, s.k. big data. På så sätt kan vi processa fler datapunkter än vad människor kan och på så sätt få bättre information och beslutsstöd.

Dessa enorma mängder data kräver analysmetoder som inte kan genomföras av människor utan kräver speciella analysmetoder genom kvantitativa processer som enbart kan genomföras av datorer. Men självklart så finns det mänsklig intervention också, det går att jämföra med utvecklingen inom flygindustrin – för tjugo år sedan så flög piloterna flygplanet, och idag är det datorer som flyger flygplanen med piloter som övervakar processen.

Vilka står bakom Arabesque och S-Ray?

Arabesque är en global kapitalförvaltare och vi vill bidra med att skapa en ny dimension till investeringar och sparande. Vårt mål är att alla ska kunna spara hållbart och att det ska vara finansiellt attraktivt för alla. Att våra besparingar inte bara är ett sätt att tjäna pengar utan också något man kan vara stolt över hur pengarna gjordes helt enkelt. Just hållbarhet är en av de största trenderna inom finansbranschen idag, artificiell intelligens och machine learning är den andra.

Vi kombinerar dessa och vårt team består av experter inom olika områden som finans, matematik, datavetenskap och hållbarhet. Vår styrelse består av ledande experter inom hållbarhet och finans, t.ex. vår styrelseordförande Georg Kell som grundade FNs Global Compact och Yolanda Kakabadse som är ordförande för Världsnaturfoden WWF. Själva ordet Arabesqe beskriver geometriska former och symmetriska mönster, vilket stämmer väl överens med sättet vi använder data och teknologi i vår investeringsprocess.

Det finns andra ESG-utvärderare som t.ex. Sustainalytics som bl.a. ägs av Morningstar. Vilken är största skillnaden mellan dem och S-Ray?

Det är just det att vi inte bygger våra analyser på analytiker, utan genom system byggda av datavetare och programmerare. På så sätt är analyserna objektiva och eftersom processen är kvantitativ kan vi se vad som driver avkastning. Vi är den enda tjänsten som uppdaterar data dagligen och har 10 års historia.

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Maria Mähl, ansvarig för Arabesque Sverige

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.