Kategori Okategoriserade

Rapportsäsongen är igång

Vad kan vi förvänta oss av rapportsäsongen för Q1? Vad tror man om techbolagen, är de något att ha?

Vi har träffat Johan Nilke, förvaltare av fonden Lannebo Vision som har fokus på tillväxtbranscher. Fonden är en av de fonder som funnits sedan starten av Lannebo Fonder för drygt 17 år sedan. 

Johan Nilke är ny på Lannebo Fonder men har lång erfarenhet av fondförvaltning. Han kommer senast från Öhman fonder där han förvaltade fonderna Global Growth och Global Sustainable Brands. 

Hej Johan!

Vi är mitt uppe i rapportsäsongen – vad kan vi vänta oss?

Det som är positivt är att fokus verkar ha flyttat från politiska utspel, handelskrig med mera tillbaka till bolagsrapporter. Samtidigt har volatiliteten ökat vilket tyder på att oron på marknaden är lite högre. Så jag tror att vi kommer att få större rörelser på rapporterna. Det vi sett hittills tyder också på det.

Vilka bolag och sektorer är du särskilt nyfiken på och varför?

Jag fokuserar på teknikdriven tillväxt så tittar främst på bolag som utvecklar eller använder sig av ny teknik. Förväntningarna på flera av dessa bolag, främst i USA, är höga så utrymmet för missar i rapporterna är små. Sen har vi även en oro för nya regleringar kring vissa av de stora IT bolagen där högre kostnader kan komma på tal redan i Q1 rapporterna.

Berätta om fonden, Lannebo Vision – vad är unikt?

Lannebo Vision investerar i teknikdriven tillväxt globalt. Som vi känner till pågår det en digital revolution som rör sig över alla sektorer. Den anses vara en stor orsak till att inflationen inte tar fart samt utmanar gamla affärsmodeller. Samtidigt finns det bolag som frodas genom att utveckla den nya tekniken eller genom att anamma den. Det är bolag som jag är övertygad kommer utvecklas bättre än marknaden över tid och det är dessa som fonden Vision investerar i. Som aktiv förvaltare fokuserar jag på bolagen och fundamental analys av deras nuläge och framtid, alltså inte enbart fokus på aktien, dess värdering och vikt i index.

Både nu och tidigare har du investerat i amerikanska bolag via dina fonder – hur ser du på den amerikanska marknaden som tidigare gått som tåget och nu haft det tufft några månader. Var är den på väg? Finns mer att hämta?

Vet inte om jag håller med om att hela den amerikanska marknaden haft det så mycket tuffare än andra marknader. Inklusive utdelningar är S&P500 upp ytd i linje med ett världsindex. Jämför man mot OMX30 och i SEK så har USA givit bättre avkastning på året. Tittar man sedan enskilt på IT sektorn så har den givit nästan 4 % hittills i år. Däremot kan jag hålla med om att det varit en stökigare period än vi sett senaste åren mycket på grund av oron för ett handelskrig samt lite svagare tillväxt och inflationssiffror.

Jag tror att det finns mer att hämta men det blir allt viktigare att vara aktiv och noggrann i sin analys. Jag fortsätter att fokusera på teknikdriven tillväxt där jag tror att en lite stökigare marknad kan ge möjligheter att investera i kvalitetsbolag till bra värderingar.   

Även teknikbolagen och de berömda FAANG-bolagen har haft fantastiska utvecklingar – är deras tid över? Och varför?

Jag gillar inte uttrycket FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google) då bolagen är fundamentalt olika med olika värderingar. Varje bolag borde analyseras på sina egna meriter, inte grupperas ihop. Ett tydligt tecken på det är reaktionen efter Netflix rapport som överraskade positivt och aktien nådde ett nytt all time high. Samtidigt brottas Facebook med privacy frågor som kan komma att driva en del kostnader framöver. För Apple kommer det signaler om att försäljningen av Iphone är sämre än väntat samt finns en risk att man dras in i handelskriget.

Jag tror inte att FAANGs eller teknikbolagens tid är över. Däremot är det klart att i mer volatila tider kan värderingar, kassaflöde komma mer i fokus och då kan vissa teknikbolag få det tuffare. Samtidigt har tekniksektorn i stort låg skuldsättning och har under senaste åren ökat lönsamheten. 

Ni tittar mer och mer på mindre bolag i Norden – vad är det som lockar med dessa? Hur hög är risken och hur stor är potentialen?

Jag har alltid tittat på mindre bolag i Norden och större bolag ju längre ifrån Sverige man kommer. Det som lockar är att man kan ha en närmare dialog och lära känna bolagen bättre vilket gör att man kan investera i mindre bolag med högre potential till en acceptabel risk. Sen har Lannebo under lång tid varit erkänt duktiga på småbolagsinvesteringar främst i Norden men nu även ute i Europa.

Vad tror du om marknaden fram till sommaren?

Kändes ju som att sommaren började förra helgen, i alla fall vädermässigt. Skämt åsido, vi tittar främst på en längre placeringshorisont än fram till sommaren och fokuserar mer på individuella bolag än marknadens utveckling. Framförallt när vi nu är mitt uppe i en rapportperiod så kommande veckor kommer fokus vara på det. Ska man ändå spå vad som händer kommande månad så tror jag att marknaden fortsatt kommer vara något volatil på grund av fortsatt viss oro för handelskrig och fokus på räntehöjningar. 

 

Ovan nämnda fonder ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter som finns i vårt sortiment. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. 

Johan Nilke, förvaltare, Lannebo Fonder

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.