Kategori Okategoriserade

Astrazeneca och Ericsson får plats i min portfölj

Vi har träffat Jonas Olavi, allokeringschef på Alfred Berg. Han bygger en aktieportfölj utifrån sin syn på börsläget just nu, resonerar kring vilka marknader som kommer att bjuda på tillväxt och hur bostadsmarknaden kan påverka börsen framöver.

Hur är läget på börsen just nu? Vad tror du vi har att vänta av Q3-rapporterna?
– Börsläget är relativt balanserat tycker jag trots handelskrig, oro för kinesisk tillväxt och kvatitativ åtstramning från centralbankerna. Detta beror sannolikt på två huvudfaktorer; dels är vinsterna mycket goda på de flesta ställen i världen nu i och med konjunkturförstärkningen som skedde på allvar i slutet av 2016 och i början av 2017 och dels är alternativa investeringsmöjligheter få med räntor på väldigt låga nivåer. Detta gör att aktiemarknaden fortfarande lockar.

Om du skulle sätta samman en aktieportfölj idag – vad skulle du tänka på, vilka bolag skulle få ta plats och varför?
– Jag diversifierar gärna, för att sprida riskerna, och för att det finns så mycket spännande att äga. Om man skall grunda med något så finns det faktiskt två storbolag som sticker ut. Dels är det Astrazeneca som nu äntligen vänt försäljnings- och vinsttrenden till det positiva. Framöver ser prognoserna ljusa ut och tyvärr så jobbar de ju i en tillväxtbransch, dvs vi blir allt fler och allt äldre och behöver i större utsträckning läkemedel. Kommande produkter ser också, så vitt man kan bedöma nu, intressanta ut.

Dels är det Ericsson som under ledning av Börje Ekholm går från klarhet till klarhet och som dessutom har en aktieägare som agerar blåslampa i form av Gardell, om och när de avviker från planen. Utrullningen av 5G tror jag kommer gå snabbare än vad marknaden verkar tro, i och med att det finns stora kommunikationsvinster att hämta på ökad tillgänglighet och inte minst stabilitet. Och detta förstår deras kunder, men har varit försiktiga hitintills att lägga order.

Jag kan även tänka mig att addera i princip valfritt fastighetsbolag, helst med Stockholmsfokus. Bland investmentbolagen tycker jag man kan titta in på Investor som äger både noterade och onoterade bolag. Köper man Investor så har man även indirekt löst bankexponeringen genom Investors innehav i SEB. Med tanke på förra årets fantastiska vinter och en fortsatt svag krona så tänker jag även på Skistar. Bokningsläget verkar ha kommit igång ordenligt och nästa år går alpina VM av stapeln där Skistar är huvudsponsor. Det kan komma att öka intäkterna än mer.

Vilka marknader kommer att bjuda på tillväxt framgent? Finns det mer att hämta i Sverige och USA?
– Tittar man på marknader så tror jag fortsatt mest på USA. Det finanspolitiska stimulanspaketet med skattesänkningar för både företag och privatpersoner eldar på en redan stark konjunktur, vilket förvisso riskerar att skapa bubblor, men i det medellånga perspektivet är detta positivt för den amerikanska ekonomin. Jag gillar också teknologibolagen trots ibland höga värderingar, men är vaksam på regleringsivern och den ensidigt positiva exponeringen.

Jag tror även att Japan fortsätter att gynnas med sin stimulativa penningpolitik och en god efterfråga på japanska teknologiprodukter. Jag är däremot försiktigare till europeiska aktier och tillväxtmarknadsaktier. Den förstnämnda regionen har fortfarande stora utmaningar med sin gemensamma penningpolitik och icke-gemensamma finanspolitik. Flera länder har dessutom fått mer komplicerade parlamentariska situationer vilket skapar ökad tröghet i beslutssystemen. Vad beträffar tillväxtmarknader så är värderingen åter låg, särskilt i relation med utvecklade ekonomier, och positioneringen är negativ, men drivkrafterna finns inte riktigt på plats än för att bli positiv. Detta eftersom handelskrigen påverkar negativt, liksom en dyrare dollar som slår på både dollarlån och på råvarupriser (som tenderar att försvagas när dollarn stärks). Många tillväxtländer är ofta råvaruexportörer, vilket då inverkar negativt.

Hur ser du på läget på bostadsmarknaden – kommer den turbulensen kunna spilla till börsen? Vilka bolag påverkas då?
– Bostadsmarknaden förefaller just nu ha stabiliserats och bör göra så när de nya åtgärderna implementerats, vilket ger bostadskonsumenter möjlighet att blicka långsiktigt igen. Men säker kan man aldrig vara, och jag misstänker att de bostadsbyggare som finns i högprissegmentet kommer få det fortsatt kämpigt. Smittoeffekterna är att prisdumpning på nyproduktion snabbt kan leta sig över på andrahandsmarknaden, med prisfall som potentiell följd. Så jag är lite avvaktande och köper hellre annat än att försöka fiska bolag i en marknad som är svårbedömd. Hellre då fokusera på kommmersiella fastigheter.

 

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Jonas Olavi, allokeringschef på Alfred Berg

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.