Kategori Okategoriserade

Nibe mot emission

Just nu är det högsäsong för emissioner och börsintroduktioner. I nästa vecka genomför en riktig aktiespararfavorit, småländska Nibe, en emission.

Det är en del att tänka på när man är aktieägare till bolag som genomför företagshändelser såsom emissioner. Vi har därför tagit hjälp av Greta Ek som är chef för Aktieinvests backoffice för att reda ut begreppen och bringa ljus kring vad du som aktieägare måste göra, och när.

Vad är egentligen en emission?
En emission är ett sätt för ett bolag att få in mer kapital, genom att tex nyemittera aktier och sälja dessa till befintliga aktieägare till en förbestämd, och ofta förmånlig, kurs. Det innebär att efter emissionen finns det fler aktier i bolaget och företaget i fråga har fått in mer pengar. En företrädesemission skiljer sig från tex en spridningsemission eller en utförsäljning inför en börsintroduktion på så sätt att den i första hand riktar sig till befintliga aktieägare. Du som redan äger aktier i bolaget är garanterad att vara med och köpa nya aktier om du vill. Bolaget tar fram så kallade villkor för emissionen där det framgår till vilken kurs de nya aktierna säljs, hur många gamla aktier du ska ha för att teckna en ny aktie och vilka datum som gäller för emissionen.

Varför genomför ett bolag emissioner, är det ett tecken på dålig ekonomi eller affärsmodell?
Det finns olika anledningar till varför ett bolag väljer att genomföra en emission men det beror oftast på att bolaget vill få in mer kapital för att tex kunna expandera verksamheten, snabba upp tillväxttakten, växa genom förvärv eller investera i ny teknik. Det kan också bero på att bolaget har ett kortsiktigt, eller långsiktigt, kapitalbehov för att inte tvingas till tex nedskärningar.

Det är viktigt att du som aktieägare försöker sätta dig in i varför bolaget genomför emissionen för att kunna ta beslut om huruvida du vill gå in med mer pengar och teckna de aktier som du har rätt till. Bolaget har skyldighet att ge ut ett så kallat prospekt eller memorandum inför emissionen där du kan läsa mer om varför den genomförs och hur tex. ekonomin i bolaget ser ut.

Vad måste vi som aktieägare göra när ett av våra aktieinnehav genomför en emission?
Som aktieägare behöver du bestämma dig för om du vill köpa flera aktier enligt villkoret i emissionen eller inte. Är du kund hos oss på Aktieinvest kan du antingen anmäla detta när du är inloggad på din internetdepå eller via vår kundservice.

Har jag något alternativ som aktieägare när bolag genomför en emission?
Absolut, du har alltid ett val som aktieägare. Om du tror på bolaget så är det oftast förmånligt att vara med i emissionen. Du får köpa aktien till ett lägre pris och utan courtage till skillnad från om du köper fler aktier på börsen. Men vill du inte investera mer pengar i bolaget eller av andra skäl avstå så väljer du helt enkelt att inte vara med i emissionen och teckna nya aktier. Istället kan du då välja att sälja dina teckningsrätter på vanligt sätt, om det är handel i dem. Marknadsvärdet på rätterna utgår från villkoren i emissionen och skillnaden mellan teckningskursen och aktiekursen på börsen.

Vad händer om jag helt missar att det är en emission i något av mina bolag?
Om du förvarar dina aktier på ett vp-konto och inte anmäler att du vill vara med i emissionen eller säljer dina teckningsrätter förfaller de värdelösa. Men har du aktierna hos oss på Aktieinvest så kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vi återinvesterar därefter pengarna efter försäljningen i nya aktier i bolaget, om aktien ingår i vårt andelssortiment. På så sätt får du fler aktier i bolaget utan att behöva investera mer pengar.

Vad gäller i just fallet NIBE?
Nibe genomför en företrädesemission, vilket innebär att alla aktieägare som köpte sina aktier senast den 3 oktober 2016 har rätt att vara med i emissionen. Villkoren för emissionen är: 1:7, kurs 48,00 SEK. De här villkoren innebär att du för 1 aktie i NIBE Industrier får 1 teckningsrätt. 7 teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, 1 ny aktie till kursen 48,00 SEK per aktie. Har du 700 aktier får du 700 teckningsrätter och alltså erbjudandet att köpa 100 aktier för totalt 4 800 kr.

Om du vill vara med i emissionen och är kund hos oss på Aktieinvest så måste du senast den 18 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå ha gjort följande:

  1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för ”Ja”, på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
  2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Vill du inte vara med så kan du själv sälja teckningsrätterna mellan den 10 oktober och den 18 oktober 2016.

Annars säljer vi dem åt dig och köper nya NIBE aktier för pengarna. Det gäller även för dig som har dina NIBEaktier i en portföljspardepå hos oss. Du kan då inte vara med i nyemissionen utan dina rätter kommer att säljas och återinvesteras i nya aktier utan att du gör någonting.

När får jag mina nya aktier och kan jag handla med dem som de övriga aktierna?
När emissionen är bokad på din depå kommer du få in en aktie som heter BTA, betald teckningsaktie. Denna är det oftast handel i precis som den vanliga aktien. Efter ett par veckor, när emissionen är helt klar hos bolagsverket kommer dessa aktier att bytas ut mot vanliga aktier.

Hur håller jag koll på vilka aktiebolag som genomför emissioner?
Om du har dina aktier hos oss på Aktieinvest så får du information om eventuella emissioner i dina aktier via e-post. Det är därför viktigt att du ser till att ha en uppdaterad e-postadress anmäld hos oss. I mailet framgår vilka villkor som gäller för emissionen, hur du ska gå till väga om du vill vara med, och vilken dag du måste ha anmält det. Datumet skiljer sig från datumet i informationen från bolaget och det beror på att vi vill hinna sälja teckningsrätterna för de av våra kunder som inte vill vara med. Läs därför informationen från oss noggrant.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post så hjälper vi dig.

Greta Ek, chef Backoffice
Aktieinvest

Logga in för att se din portfölj

LOGGA IN

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.