Kategori Okategoriserade

Ny momentumfond från Alfred Berg

Nordic Equity Momentum, en ny fond för i år, investerar i bolag i medvind. Jonas Olavi, fondens förvaltare, berättar lite mer om fonden.

Vi är nyfikna på er nya momentumfond. Kan du berätta kort vad den har för placeringsinriktning och hur länge du varit förvaltare för den?

Den nya fonden Alfred Berg Nordic Equity Momentum startades den 12 april i år och förvaltas av mig och är en s.k. faktorfond, vilket innebär att den rangordnar bolag utifrån faktornmomentum. Vi tittar bland annat på vinsttillväxt, rapportutfall, vinstrevideringar och riktkursförändringar. Tanken är att bolag som har medvind (momentum) ofta har det under en längre tid, vilket man kan utnyttja som investerare. Till detta lägger jag stor vikt vid teknisk analys, som jag använder som hjälp när jag försöker optimera köpen respektive försäljningarna.

Märker du ett ökat intresse för investeringar med faktorinriktning?

Jag märker helt klart av ett ökat intresse för faktorinvesteringar då dessa anomalier både existerar och går att utnyttja praktiskt. Bland faktorinvesteringar räknas förutom momentum, t.ex. småbolag och lågvolatilitetsaktier. I Sverige finns det ännu få rena faktorfonder, men de är desto vanligare globalt sett.Så det är kul att ha varit bland de första i Sverige med detta.

Jämförelseindexet är VINX Benchmark Cap, är kanske ett okänt index för gemene man. Varför har man valt det indexet?

Detta index är det rättvisaste nordiska indexet för en UCITS-fond som vår. De är också de mest handlade aktierna i Norden där det dessutom finns analytikerbevakning på bolagen, något som är viktigt i vår strategi, eftersom vi följer analytikernas agerande.

Vad har fonden för förvaltningsavgift?

Fonden har en förvaltningsavgift på 1,45 procent.

Vilken placeringshorisont tycker du som förvaltare att man ska ha om man vill spara i fonden?

Vi anser att man bör ha ett långsiktigt perspektiv när man investerar i denna typ av fond. Standardavvikelsen ligger nära svenska börsindexet OMX30. Detta betyder att en sparhorisont på mer än 5 år är att föredraiom att fonden kan svänga en del över åren.

Är det något annat du vill tillägga om fonden?

Jag tycker att fonden kan passa de investerare som vill bredda sitt sparande till fler marknader, och som ser faktorinvesteringar och teknisk analys som intressanta komplement till grundläggande fundamental analys.

De Nordiska börserna har varit rätt stabila i år och alla har sett en ökning med 10 % eller mer. Hur ser du på utsikterna för Norden i stort?

Jag anser att förutsättningarna för Norden är bättre än för de ingående länderna separat. Detta eftersom marknaderna består av ganska olika typer av bolag och branscher, men tillsammans ger de större valmöjligheter, vilket gynnar avkastningspotentialen och begränsar riskerna. Norden lyfts ofta fram som ett föredöme i fråga om innovation och utveckling, samtidigt som länderna är relativt små, men också mycket öppna mot omvärlden. Det finns således gott om världsledande företag som exponeras mot en globalt allt bättre konjunktur och kan dra nytta med allt vad det innebär.

Rent generellt, har du några tips om hur man kan utvärdera och analysera olika fonder?

Det viktigaste, anser jag, är att sprida riskerna mellan olika marknader och olika tillgångsslag. Detta ger möjligheter till en bättre riskjusterad avkastning. Konkret innebär det att man inte bara bör ha t.ex. Sverigefonder i sitt sparande, utan blanda in globala aktier. Antingen gör man det enkelt för sig och väljer en globalfond, eller så väljer man enskilda marknader som USA, Europa, Norden, Tillväxtmarknader, Räntefonder. Som man kan anta så går det ju att finfördela uppdelningen ytterligare, men breda fonder kan fungera i första skedet. De flesta är bekanta med Morningstar som är en sorts jämförelsesajt. Där kan man söka på olika marknader och tillgångsslag och sedan rangordna på olika sökkriterier. 

Ni har ju en annan hållbarhetsfond, Hållbar Tillväxt Sverige. Vilket tycker du är det främsta argumentet för att välja den här nya fonden?

Vår hållbarhetsfond är en fond där man hjälper till att göra gott med sina investerade pengar, samtidigt som man får en väldiversifierad exponering mot svensk aktiemarknad, en marknad som historiskt utmärkt sig som en av de intressantaste globalt sett.

Fonden exkluderar företag som är verksamma inom alkohol, pornografi, tobak och spel. Dessutom exkluderas företag som tillverkar vapen/krigsmaterial samt utvinner fossila produkter.

Logga in och spara i fonden >
Är du inte kund ännu? Öppna depå här >

Jonas Olavi, fondförvaltare Alfred Berg

Fondens fem största innehav:

  • Novo Nordisk A/S B
  • DSV A/S
  • Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
  • Investor AB B
  • Thule Group AB

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.