Kategori Okategoriserade

Q30 – nystartad fond med bolag som premierar kvinnligt ledarskap

Q30 är Nordens första fond med inriktning på kvinnligt ledarskap. Fonden investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner.

Vi tycker att det är roligt med en fond med lite ny fokus och är nyfiken på hur man tänker kring den. Mats Lagerqvist, VD Indecap, berättar om det unika med fonden.

Varför vill ni fokusera på kvinnligt ledarskap?

Jag skulle inte vilja gå så långt och uttrycka det som om att vi fokuserar på kvinnligt ledarskap. Vi pratade i våras på kontoret om att det borde finnas en fond som investerar i bolag som premierar kvinnligt ledarskap. Efter att vi scannat marknaden och konstaterat att det inte fanns någon på den svenska marknaden (och endast ett fåtal globalt) så bestämde vi oss för att starta en själva. Under sommarmånaderna tog vi sedan in studenter som hjälpte oss att bygga upp en databas på de svenska börsbolagen avseende exempelvis kvinnor på ledande positioner. I början på hösten tog vi fram en algoritm som ”poängsatte” bolagen utefter hur bra de är på att premiera kvinnligt ledarskap.

För att sedan fonden placeringsmässigt ska hålla över flera börs och konjunkturcykler så bestämde vi oss för att göra den branschneutral och följaktligen så görs investeringarna i de bolag som är bäst i respektive bransch. Slutprodukten blev fonden Q30 som till sin konstruktion är ett verktyg för dem som vill investera i svenska börsbolag som premierar kvinnligt ledarskap.

Finns det någon vetenskaplig grund bakom fonden och i så fall vilken?

Det finns ett antal undersökningar som gjorts i ämnet. Exempelvis så har IMF ett working paper ”Gender Diversity in Senior Positions and Performance” som belyser detta. Vårt syfte med fonden är dock inte att påstå att den är bättre utan vi vill ge investerarna ett verktyg att kunna placera i denna typ av bolag.

Hur ser processen ut och vilka kriterier har ni när tar ni fram de bolag som ingår i fonden?

Processen är som angivits ovan att vi scannar samtliga bolag på Small, Mid och Large-listan på Stockholmsbören utifrån variabler där man kan mäta om bolaget premierar kvinnligt ledarskap. Exempel på variabler som ger ”högt betyg” är om bolaget har en kvinnlig VD, andel kvinnor i ledningsgruppen, kvinnlig ordförande, andel kvinnor i styrelsen etc.

I och med att fonden är den första i Norden med den inriktningen, var det något som gjorde det svårt att ta fram den?

Egentligen var det inte så svårt, men det tog lite tid att få fram data till databasen i och med att det inte finns någon standardiserat sätt för bolagen att presentera dessa. Det blev lite detektivarbete med att titta i årsredovisningar, hemsidor samt ibland att ringa bolagen och fråga hur det såg ut.

De första körningarna av algoritmen visade sig också att i absoluta tal så är vissa branscher betydligt längre fram än andra, vilket ledde till att vi bestämde oss för att göra fonden branschneutral och investera i de bolag som är bäst i klassen. Om vi inte hade gjort det så hade risken i fonden blivit alldeles för hög och branschspecifik.

Vilka förväntningar kan man som småsparare ha på fonden och dess utveckling?

Det tycker jag är upp till var och en. Men vill man investera i bolag på den svenska börsen som premierar kvinnligt ledarskap så är Q30 ett utomordentligt verktyg för att kunna genomföra detta.

Berätta lite mer om vilken typ av bolag fonden investerar i?

Som sagt fonden är branschneutral, vilket innebär att den investerar i alla typer av bolag bara de är duktiga (bäst i klassen) på att premiera kvinnligt ledarskap. Exempel på bolag som finns i fonden är; Collector, Industrivärden, Swedbank samt Avanza.

Vem tror du är den typiske Q30 spararen?

Förstås de som brinner dessa frågor, men också andra personer som vill ha en exponering mot svensk börsen och känner att detta är ett spännande komplement som ligger helt rätt i tiden till deras andra investeringar. Initialt har vi märkt ett oerhört stort intresse bland många småsparare som jag under alla mina 30 år i fondbranschen sällan skådat.

Riskmässigt är Q30 likvärdig (marginellt högre) med en ”vanlig” svensk aktiefond, varför man ska vara medveten om detta om man gör en investering.

Har fonden något jämförelseindex?

Formellt kommer inte fonden att följa ett index utan den placerar ju efter vår framtagna algoritm. Men vi kommer självklart jämföra den mot Stockholmsbörsen så att man kan se om dessa bolag ger en bättre avkastning.

Som kuriosa kan nämnas att vi funderar på att ta fram ett jämförelseindex M30. M30 ska räknas fram genom att vi inverterar algoritmen, d.v.s. väljer de bolag som ”sämst” premierar kvinnligt ledarskap. Borde kunna bli intressanta jämförelser…..

Logga in och spara i fonden >
Är du inte kund ännu? Öppna depå här >

Elena Herrero, förvaltare av Q30, Indecap AB

Mats Lagerqvist, Vd Indecap AB

Fonden investerar i 30 likaviktade aktier:

Till exempel: Bravida, ÅF, Nordax, Ambea och Lifco.

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.