Kategori Okategoriserade

Svanenmärkt och fossilfri hållbarhetsfond

Den nya fonden är en av världens första svanenmärkta fond. Svanenmärkt förknippas med konsumentprodukter, sedan oktober i år även för fonder.

Dagens sparare efterfrågar en hållbarhetsmärkning som kontrollerar och följer upp kraven. Det säger nästan 8 av 10 sparare, av de som är intresserade av att placera en del av sitt sparande i en hållbar fond enligt en ny undersökning som Miljömärkning Sverige låtit göra (Kantar Sifo 2017). Vi är lite nyfikna på den nya hållbarhetsfonden, Alfred Berg Hållbar tillväxt Sverige, och har fått veta lite mer från fondens förvaltare, Peter van Berlekom.

Det är nog inte många som vet att en fond kan vara svanenmärkt. Hur blir en fond det?

Svanen har breddat sin märkning till fonder. Kvalitetsmärkningen innebär bland annat att: 

 • Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska.
 • Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
 • Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.
 • Svanen stimulerar fonden till ett aktivt ägande och driver ett påverkansarbete gentemot företagen i portföljen.

Vill du läsa mer om Svanens krav på fonder kan du göra det här.

Fonden placerar ju enligt särskilda kriterier i fyra kategorier. Berätta gärna något kort om dem.

Absolut viktigast, och det som gör fonden unik, är att den fokuserar på hållbar tillväxt och hållbart värdeskapande. Vi har en tematisk ansats där vi väljer företag utifrån vilken exponering de har mot viktiga hållbarhetstrender som energi- och resurseffektivitet; förnybar energi och utsläppskontroll; hållbar stadsutveckling; hållbar konsumtion; och hälsa och säkerhet. Vi granskar här också att bolagen utvecklar sitt interna hållbarhetsarbete. Det utgör fondens inkluderande kriterier.

I tillägg har fonden tre typer av exkluderande kriterier:

 1. Noll eller mycket begränsad exponering mot vissa produkter och tjänster: Fossila bränslen, vapen och krigsmateriel, tobak, alkohol, spel och pornografi.
 2. Vi avstår ifrån placeringar i företag som bedöms bryta mot vedertagna normer och konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor eller anti-korruption, så som det uttrycks i FN:s Global Compact.
 3. Vi tillämpar vi särskilda sektorpolicyer, vilket innebär att företag i extra känsliga branscher, som palmolja, skogsbruk gruvbrytning, måste uppfylla vissa minimikrav för att överhuvudtaget vara investeringsbara.

Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index, kan du nämna något om det?

Fonden placerar oberoende av index men för en långsiktig utvärdering är det lämpligt att använda ett brett index.

Vad har fonden för förvaltningsavgift?

Avgiften är 1,40 % per år.

Vilken placeringshorisont tycker du som förvaltare att man ska ha om man vill spara i fonden?

5 år.

Är det något annat som du tycker är värt att veta?

Fonden är unik och har som mål att identifiera och placera i företag som har hållbarhet i en vidare bemärkelse som drivkraft. Allt ifrån innovativa företag, små som stora, till tillväxtföretag och mogna företag.

Logga in och spara i fonden >
Är du inte kund ännu? Öppna depå här >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Peter van Berlekom, förvaltare Alfred Berg

Fondens fem största innehav:

 • SEB
 • ABB
 • Atlas Copco
 • Hennes & Mauritz
 • Autoliv

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.