Kategori Okategoriserade

Hur gör man med riskspridningen i sitt sparande?

Aktiespararnas analytiker Carl-Henrik Söderberg ger sina tips på hur du kan tänka när det kommer till riskspridning i ditt sparande.

Carl-Henrik Söderberg är analytiker och sparprofil på Aktiespararna. Vi ställde några frågor om risk till honom.

Vad betyder risk i finansiella sammanhang?

När vi investerar på de finansiella marknaderna gör vi ju det i förhoppning om att våra pengar så småningom ska stiga i värde. Men det finns alltid en risk att de också kan minska i värde eller till och med försvinna helt. Det skulle jag kortfattat beskriva som risk i investeringssammanhang.

Går det att som småsparare minska riskerna i sina investeringar?

Visst kan man minska riskerna! Och ja, en bra början är att fokusera på riskspridning. Låt förslagsvis portföljen utgöras av 10-15 bolag med olika riskprofiler och som är verksamma inom olika områden. Det är ett enkelt men väldigt effektivt sätt att sänka den totala risken i sin aktieportfölj.

Att äga läkemedelsbolag eller dagligvarubolag kan exempelvis vara klokt om vi går in i sämre ekonomiska tider då dessa bolag tenderar till att kunna växa på oaktat konjunktur. Omvänt kan industribolag prestera mycket bättre när konjunkturen är god. En balans mellan dessa olika typer av verksamheter är att föredra och är på lång sikt rätt väg att gå för att maximera avkastningen.

Går det att minska risken på andra sätt i portföljen?

Ett sätt kan vara att försöka ha en balans mellan stora och små bolag. Små bolag tenderar till att kunna erbjuda högre tillväxt men större bolag kan oftast erbjuda en stabilitet som många mindre bolag saknar. Ordet stabilitet kan innefatta såväl starka finanser som en stark marknadsposition.

Ett annat kan vara att se över storleken på varje innehav. Att inte låta ett innehav utgöra en för stor del av portföljen för att på så sätt bli extra känslig mot enskilda eventuella kursfall. Ett annat tips kan vara att låta de innehav du anser mest riskabla också utgöra en mindre del av portföljen än de du anser mindre riskabla.

Hur gör man om man har en större summa att placera, som ett arv eller liknande?

Personligen tycker jag att ett kontinuerligt sparande är vägen att gå. Att inte känna sig stressad över att pengarna bara ligger där och sedan investera allt på samma gång. Då är plötsligt tajming en mycket större riskfaktor än om du portionerar ut dina köp över flera tillfällen.

Ponera att du fått ärva 100 000 kronor. Varför inte investera 20 000 kronor åt gången? Antingen fyller du på i dina innehav vid en bestämd tidpunkt, kanske en gång per månad, eller så går du lite mer på känsla. Kanske om börsen går ner ex antal procent, då kan man fylla på lite.

Tre tips på hur man bygger en aktieportfölj som du önskar att du visste när du var nybörjare?

Oj, det finns många. Men att undvika att äga för få aktier är definitivt en sådan. Och dessutom riskabla sådana i form av små bolag med en oprövad affärsmodell och svaga finanser. Hög risk ska inte likställas med hög avkastning, det är viktigt att förstå och komma ihåg.

Att det finns en riskspridning i portföljen, med olika typer av aktier, blir i slutändan väldigt viktigt. Ha heller inte för bråttom att tjäna pengar på börsen, det har många blivit påminda om senaste året. Tiden är på din sida. Det där kontinuerliga sparandet gör också susen för den långsiktiga avkastningen.

Spara i sparboxen Riskspridaren

Det är viktigt att sprida sina risker när man investerar i aktier och att inte ”lägga alla ägg i samma korg”, som man brukar säga.

Därför har vi skapat sparboxen Riskspridaren. Sparboxen innehåller de tio bolag med störst börsvärde i nio av huvudsektorerna på Stockholmsbörsen. De branscher som du investerar i med denna box är hälsovård, industri, material, teknik, dagligvaror, olja och gas, bank och finans, sällanköpsvaror, samt telekom.

Så har sparboxen gått

utvecklingen för sparboxen Riskspridaren

Grafen räknar inte med avgifterna för ett sparande i en sparbox*.

Utveckling

Riskspridaren exkl. utd. +55,79 %

OMXS30 +24,91 %

*I grafen utgår vi från att man har gjort ett köp dag ett i sparboxen och att den sedan har uppdaterats med revideringar. Däremot har vi inte räknat med avgifterna för ett sparande i sparboxen och courtaget som uppstår när man byter innehav i sin sparbox.

När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.

Car-Henrik Söderberg

Carl-Henrik Söderberg är analytiker och sparprofil på Aktiespararna.

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Aktieinvests appInvestmentbolag