Kategori Okategoriserade

Spara i investmentbolag och få del av deras utdelning

Skakig värld, skakig börs. Har du funderat på sparande i investmentbolag?

Investmentbolag

Skakig värld, skakig börs. Har du funderat på sparande i investmentbolag? När du investerar i investmentbolag blir du indirekt ägare till flera bolag och tar del av deras utdelning. Ett sparande som kan kännas tryggare än att konstant behöva fatta beslut på egen hand.

”Marknaderna är präglade av osäkerhet när det gäller konjunkturläget, bland annat på grund av inflation och stigande räntor. Detta har påverkat börsen och företagsvärderingar. Trots ett osäkert konjunkturläge, marknadsvolatilitet och minskad riskaptit kan perioder med nedgångar ofta ge goda möjligheter att göra investeringar som ger hög avkastning på lång sikt”, säger Kristin Dahlberg, aktieanalytiker inom investmentbolag på Pareto Securities.

Vad är ett investmentbolag?

Investmentbolagens huvudsakliga verksamhet går ut på att investera och utveckla andra företag för att skapa avkastning för aktieägare. Det kan handla om investeringar i både välkända börsnoterade företag och mindre kända onoterade bolag. Denna form av sparande ger aktieägare i investmentbolag en riskspridning och möjlighet att investera i företag med ägare som ofta aktivt arbetar för att bygga värde för aktieägare. Investmentbolagen har olika målsättning och metod. Vissa investerande företag är inriktade på tillväxt i portföljbolagen, andra äger aktier i etablerade företag och har ett mer förvaltande uppdrag och det är oftast där de högsta utdelningarna sker.

Läs mer: Lär dig mer om investmentbolag

Vilka investmentbolag finns i Sverige?

Några exempel på svenska stabila investmentbolag med flest ägare i är Investor, Kinnevik, Latour, Industrivärden, Lundbergföretagen och VEF.

Strategierna skiljer sig lite åt i de olika investmentbolagen. Vissa fokuserar på både svenska och utländska bolag samt mindre onoterade medan andra investerar i endast i etablerade svenska bolag inom telekom, industri, finans och fordonstillverkning. Kristin på Pareto förklarar vilka bolag som är mest intressanta just nu:

Investor har en diversifierad portfölj och exponering mot långsiktiga tillväxttrender inom industri och medicinsk teknik. Latour investerar i industri- och teknikföretag med internationell tillväxtpotential och handlas för närvarande till en substanspremie (aktiekursen står högre än värdet av portföljbolagen per aktie) som är lägre än den historiska. Industrivärden investerar långsiktigt i börsnoterade bolag och är inriktade på att fortsätta arbeta med att utveckla dessa i egenskap av ägare. Bland de mindre bolagen finns VEF som investerar i finansiella tjänsteföretag i utvecklingsländer med kapacitet att växa inom bland annat säkerställd utlåning.”

Läs mer: Aktieinspiration om investmentbolag 

Månadsspara i investmentbolag

Att spara i investmentbolag passar både nybörjare och rutinerade aktiesparare och är ofta bra bolag att börja investera i när man sätter igång med aktier. Du kanske har barn eller barnbarn som du vill månadsspara till, då finns bland annat alternativet sparboxen Investmentbolag i box där du tar rygg på Wallenbergarna och aktieoraklet Warren Buffett. Med denna sparbox får du en mix av svenska och utländska investmentbolag för en schysst riskspridning.

Så har sparboxen gått

Utveckling sparbox Investmentbolag i box till och med 16 juni 2023

Utveckling sparbox Investmentbolag i box till och med 16 juni 2023

Grafen räknar inte med avgifterna för ett sparande i en sparbox*.

Utveckling

Investmentbolag i box exkl. utdelningar +76,20 %

OMXS30 +46,95 %

*I grafen utgår vi från att man har gjort ett köp dag ett i sparboxen och att den sedan har uppdaterats med revideringar. Däremot har vi inte räknat med avgifterna för ett sparande i sparboxen och courtaget som uppstår när man byter innehav i sin sparbox.

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.