Kategori Okategoriserade

Hur arbetar Husqvarna med hållbarhet?

Husqvarna Group (Husqvarna AB) är ett av bolagen som finns i vår Hållbarhetsbox. Åsa Larsson, Sustainability Manager på Husqvarna Group, tycker att det är roligt att de lyfts fram som ett bra exempel på bolag som arbetar med hållbarhet.

Hej Åsa!

När vi lanserade vår nya Hållbarhetsbox och tog fram de två svenska bolag som just då presterade bäst i termer av hållbarhet så var HusqvarnaGroup (Husqvarna AB heter aktien) ett av de två. Hur känns det? 

Att vara bland de två svenska företag som lyfts fram i Hållbarhetsboxen är något vi alla är extra stolta över. Det är fantastiskt att få ett erkännande på att vi är på rätt väg och att vi lyfts fram som ett bra exempel som visar den starka kopplingen mellan vårt strategiska hållbarhetsarbete och vårt värde som investering. Aktieinvesterare som prioriterar hållbara bolag bidrar till en bättre värld. Det är något vi alla vinner på över tid.

Är hållbarhet viktigt för er och varför?

För oss är ett strategiskt angreppssätt till hållbarhet ett viktigt verktyg för att utrusta företaget för framtiden. Hållbarhet är en integrerad del av våra affärsmodeller och ett tillväxtområde. Ett bärkraftigt företag kräver innovationskraft och mod bland medarbetarna, ett ledarskap som blickar framåt och goda insikter från strategiska partners. Att kombinera nya innovationer och samtidigt minska sin miljöpåverkan visar hur innovation och hållbar utveckling samverkar.

Man kan se att de bolag som fokuserar på de hållbarhetsaspekter som är mest relevanta för deras huvudaffär också är mer framgångsrika och ger bättre avkastning. Vilka är era främsta fokusområden inom hållbarhet?

Sustainovate är vår strategi för att integrera hållbarhet i verksamheten. Kärnan i strategin är ökad innovation som för människor och natur närmare varandra. Sustainovate bygger på fem utmaningar där koncernen kan göra störst skillnad och skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde för våra intressenter. Det omfattar koncernövergripande mål för att förbättra företagets resultat inom hållbart företagande fram till 2020 jämfört med 2015.

Våra produkter har störst miljöpåverkan när de används och står för mer än 80 procent av koncernens totala utsläpp därför har vi också satt ett långsiktigt mål om att minska de absoluta koldioxidutsläppen från produktanvändningen med 33 procent till 2035. Vi har därför hög prioritet på att utveckla produkter som är mer energieffektiva samtidigt som vi måste hitta nya sätt för att introducera lösningar som stödjer en övergång till koldioxidsnåla alternativ, här spelar framför allt batteriteknologi roll. 

Vilka är era närmsta konkurrenter? Ser man skillnader inom hållbarhetsområdet er emellan?

Vår sektor är global och vi har en handfull mer betydande konkurrenter, primärt från Kina, Tyskland och USA. Våra konkurrenter har tolkat hållbarhet på olika sätt och med olika ambitionsnivåer, mest präglad av var de har sina säten. Vissa fokuserar på skog och natur och andra mer på säkerhet. Jag tycker vi har en stark position inom hållbarhet. En position som jag hoppas vi behåller av den enkla anledningen att det är bra för våra affärer.

Utvecklingen både inom produkter, hållbarhet, innovation och digitalisering går i ett rasande tempo just nu. Hur tacklar Husqvarna Group detta?

De nya teknologierna är avgörande för vår verksamhet och Sustainovate! Alla dessa frågor är sammankopplade på ett eller annat sätt. Digitaliseringen och innovation inom batteriteknologier stödjer vår möjlighet att leverera energieffektiva produkter och nya affärsmodeller. Digitaliseringen, till exempel, har allt större effekt på hur produkter och tjänster utvecklas, tillverkas, distribueras, används, servas och delas. Vår försäljningav batteriprodukter och robotgräsklippare har växt med en försäljningsökning på mer än 70 procent sedan 2015.

Ni har jobbat hårt med just hållbarhet de senaste åren – vad är du mest stolt över att ni åstadkommit?

Energin och engagemanget hos alla våra medarbetare. Jag är oerhört stolt över det stora stöd som finns i hela organisationen, framför allt för våra klimatmål. Tillsammans har vi så här långt minskat koldioxidutsläppsintensiteten med 26 procent jämfört med 2015. Vi har installerat solcellsanläggningar på fabriker i USA och Sverige och 13 anläggningar i sju europeiska länder köper endast förnybar el, så vi är på väg. Men vårt arbete har bara börjat. Vi kommer fortsätta att investera i hållbar teknik och smartare affärsmodeller för att möta framtidens kunder med produkter och tjänster som bidrar till hållbar utveckling.

Tack Åsa! Vi önskar er på Husqvarna fortsatt lycka till med ert hållbarhetsarbete.

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Åsa Larsson, 

Sustainability Manager
Husqvarna Group

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.