Kategori Okategoriserade

Börshösten, svenska kronan och oljepriset

Christoffer Ahnemark och Carl-Henrik Söderberg, analytiker på tidningen Aktiespararen, ger sin syn på börshösten, tipsar om att det är dags att överge cykliska bolag till förmån för defensiva och råder oss att hålla ett öga på oljepriset.

Vad tror ni att vi har att vänta under den kommande börshösten?
– Det är nog många investerare som funderar kring huruvida man ska behålla, minska eller öka på sin aktieexponering efter den varma sommaren. Världsekonomin sänder blandade signaler kring sin egen hälsa och det finns både för- och motargument beträffande hur stor risk portföljen ska vara exponerad mot. Trots starkt vinstmomentum i flertalet regioner finns det uppenbara negativa underströmmar som pressar de globala marknaderna. Eskalerande handelskrig, monetär kris i Turkiet, stigande oljepriser samt minskad likviditetstillförsel från centralbankshåll, för att nämna några, kan dämpa det momentum som vi upplevt under tidigare perioder.

Hur tycker ni att man som vanlig aktiesparare ska resonera kring sin egen portfölj i närtid?
– Vi kan konstatera att makrodata fortsätter att komma in svagare än väntat i Europa. Flera ledande indikatorer har vikt ner och indikerar att tillväxten kan fortsätta att sakta ner. Som en konsekvens av detta har vi också sett kapitalflöden gå från cykliska aktier till mer defensiva papper. Vi ser liknande tendenser på valutamarknaden där mer defensiva valutor som exempelvis den amerikanska dollarn stärkts. Dessa förändringar signalerar ett skifte i såväl sentimentet som riskvilja från tidigare.  

Vi tror att den sektorrotation som vi sett under de senaste månaderna kommer att hålla i sig de närmaste månaderna givet den osäkra makrobilden vi har i dagsläget. Med det sagt tycker vi inte att placerare ska vara alltför försiktiga. Globala utsikter ser – trots allt – fortsatt robusta ut. Vinsttillväxten är generellt god, värderingen är inte avskräckande hög och BNP-tillväxten är på fortsatt expansiva nivåer globalt.

Vilka bolag, typer av aktier och branscher bör vi sikta i höst?
– Sammantaget rekommenderas en välbalanserad portfölj med 20-30 olika aktier, men där den cykliska exponeringen bör minskas till förmån för mer defensiva aktier. AAK, Essity, Loomis och Wihlborgs är fyra exempel på defensiva aktier som vi gillar. Vi tycker även att kassaandelen åtminstone bör uppgå till minst 10 procent av portföljen för att kunna köpa aktier på svaghet.

Den svenska kronan är även extraordinärt svag just nu, inte minst mot dollarn. Mycket negativt är för närvarande inprisat i växelkursen såhär inför valet och Riksbankens oklara räntehöst. Förutsättningar för ett kronrally går därför att finna. Det skulle gynna de hårt pressade detaljhandelsbolagen som till exempel Clas Ohlson samt bolag med stor närvaro på den svenska marknaden, till exempel Axfood och ICA Gruppen.

Ser ni någon potentiell ”black swan” som lurar i vassen?
– Vid sidan av den rådande krisen i Turkiet och det svenska valet, är oljan en potentiell joker för tillfället. Kommer det höga oljepriset fortsätta att ge inflationsimpulser? Hur kommer då världens centralbanker i sådana fall att agera? Det är viktiga frågor som kommer prägla marknaden kommande månaderna.

I en uppåtgående konjunkturcykel kan investerare ignorera mer långsiktiga, negativa faktorer (såsom demografiska motvindar eller höga statsskulder) då faktorer som tillväxt och vinster förbättras i det korta perspektivet. Men, när vi passerat toppen på en konjunkturcykel tenderar marknaden att inte längre titta lika lättvindigt på de mer långsiktiga influenserna. En cyklisk nedgång i kombination med en långsiktigt negativ vy kommer tynga sentimentet och riskviljan betänkligt och skulle innebära tuffa tider på börsen.

 

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Christoffer Ahnemark och Carl-Henrik Söderberg, analytiker på tidningen Aktiespararen

Logga in för att se över din portfölj

LOGGA IN

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.