i kategorin Krönikor & Intervjuer
Fonden Pareto Global Corporate Bond har en diversifierad portfölj av globala företagsobligationer med fokus på bärkraftiga bolag. Som Sveriges första Svanenmärkta räntefond uppfyller fonden också strikta krav på hållbarhet.

Fondförvaltaren, Pareto Asset Management, har varit med länge och är en av pionjärerna inom kreditförvaltning i Norden. Stefan Ericson och Mathias Lundmark, som förval­tar Pareto Global Corporate Bond berättar här om deras strategi och mandat.

Fondens strategi

”Pareto Global Corporate Bond har en tydlig investeringsprocess där vi väljer bort sektorer från första början med högre risk som råvaror, gambling och gaming, tobak och vapen”, säger Stefan Ericson, Head of Fixed Income i Pareto Asset Management och fortsätter:

”En negativ screening, kombinerad med positiv screening i hållbara bolag och mer defensiva industrier är något vi tror kommer skapa en bättre långsiktig avkastning för våra kunder. Pareto Asset Management arbetar systematiskt med etiska värderingar i alla sina fonder. Vår globala fond Pareto Global Corporate Bond tar detta ett steg längre och blev 2018 den första Svanenmärkta kreditfonden i Sverige.”

Både Stefan Ericson och Mathias Lundmark har lång erfarenhet av finans­branschen och har tidigare arbetat på bank respektive hedgefond i New York men också på ledande fondbolag i Sverige. Paretos glo­bala fond fungerar som ett komplement till den nord­iska systerfonden Pareto Nordic Corporate Bond. Tillsammans skapar de båda fonderna en hållbar strategi med närhet till Norden och global ex­ponering som ska fungera som pusselbitar i en investerares ränteportfölj. Båda fonderna är valutasäkrade till SEK.

Innehav i fonden

En del av bolagen i Pareto Global Corporate Bond är marknadsledande underleverantörer och en del är skogsrelaterade samt hälsorelaterade bolag. Det finns givetvis fler sektorer men de tre ovan lyfts fram som kärnsegment i fonden.

”Vi investerar till exempel hellre i ledande globala underleverantörer än i priskänsliga råvaror eller fastighetsobli­gationer utan pant. En bred global exponering är huvudanledning till att vi avviker mot kreditexponering här i Norden och kan bidra till kunders portföljer och diversifiering”, säger Mathias Lundmark.

Sveriges första svanenmärkta räntefond

”Vi är också väldigt stolta över att vara den första kreditfonden i Sverige med Svanens kvalitetsstämpel, sparare runt om i Norden kan nu också investera i en Svanenmärkt kreditfond som uppfyller tuffa hållbarhetskrav”, avslutar Stefan Ericson.

Läs mer

Ovanstående ska inte ses som några investeringsråd utan som information om produkter som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Publicerad 2019-12-19

Stefan Ericson och Mathias Lundmark på Pareto Asset Management

Pareto Global Corporate Bond

En aktivt förvaltad räntefond med global exponering och SEK-skyddade innehav. Kupongerna (kontantavkastningen) i fonden ligger i skrivande stund på i snitt 4,5 procent i lokal valuta.

Fondtyp: Räntefond

Förvaltningsavgift: 1 %

Riskprofil: 3/7

KÖP

Läs mer här >

Det här kan du göra hos oss

Vill du komma igång med ett enkelt sparande? Hos oss kan du handla med aktier och fonder, precis som hos din bank, fast ändå inte.

Sparar du genom vår unika tjänst Andelsorder får du ett automatiserat sparande. Vi bevakar nyemissioner och återinvesterar dina utdelningar gratis. Du kan få dina aktier rösträttsregistrerade till bolagsstämmor med automatik. Och du kan månadsspara direkt i aktier som du valt ut.

  • Få utdelningar återinvesterade gratis

  • Spara tillsammans i en aktiesparklubb

  • Spara till barn eller barnbarn

  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder

Skriv en kommentar