Kategori Okategoriserade

Kinnevik delar ut Millicom International Cellular S.A

Kinnevik kommer dela ut sitt totala innehav i telekommunikation- och mediebolaget Millicom International Cellular S.A. genom en split med automatiskt inlösenförfarande.

Kinnevik kommer dela ut sitt totala innehav i telekommunikation- och mediebolaget Millicom International Cellular S.A. genom en split med automatiskt inlösenförfarande.

Camilla, på vårt Backoffice, förklarar vad som kommer att hända och hur det påverkar dig som aktieägare i Kinnevik.

Uppdaterad information efter att Skatteverket publicerat nya uppgifter

Vilket anskaffningsvärde får mina Kinnevik inlösenaktier?

– En del av anskaffningsvärdet från dina befintliga Kinnevik-aktier flyttas till inlösenaktierna. Skatteverket har tagit fram en rekommendation hur fördelningen ska göras och anskaffningsvärdet har justerats enligt denna rekommendation på din depå:

  • Av ursprungliga anskaffningsvärdet i Kinnevik A bör 81 procent hänföras till kvarvarande aktie och 19 procent till inlösenaktien
  • Av ursprungliga anskaffningsvärdet i Kinnevik B bör 79 procent hänföras till kvarvarande aktie och 21 procent till inlösenaktien

Vilka är skattekonsekvenserna för mig som svensk aktieägare som deltagit i inlösen av Kinnevik?

För dig som haft inlösenaktier i Kinnevik på en ISK depå och erhållit aktier i Millicom genom inlösen

– Inlösenförfarandet resulterar inte i någon direkt beskattning eftersom ett ISK ägande schablonbeskattas istället för att du blir beskattad på dina vinster.

För dig som haft inlösenaktier i Kinnevik på en traditionell depå och erhållit aktier i Millicom genom inlösen

– När aktieägaren löser in aktier i ett bolag anses aktieägaren ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras och redovisas på en K4 bilaga i din deklaration. Vid denna beräkning får aktieägaren dra av den del av det ursprungliga anskaffningsvärdet som hör till de inlösta aktierna. Alternativt kan schablonmetoden användas för de aktier som är marknadsnoterade.

Skatteverket har tagit fram en rekommendation för försäljningsintäkt för inlösenaktier av serie A och B i Kinnevik och anskaffningsutgift för depåbevis i Millicom där; varje inlösenaktie i Kinnevik AB som har lösts in mot likvid i form av depåbevis i Millicom International Cellular S.A. bör anses såld för 60,09 kronor. Och varje depåbevis i Millicom International Cellular S.A. som har erhållits genom inlösen bör anses anskaffad för 438 kronor.

Försäljningspriset av inlösenaktierna och anskaffningsvärdet i Millicom har justerats enligt denna rekommendation på din depå. Försäljningspriset som har rapporterats till Skatteverket framgår i ditt årsbesked. 

– Om du valt att sälja inlösenaktien, innan den byttes ut mot nya aktier i Millicom, så gäller samma skatteregler som för vanliga aktieaffärer. Om du är skatteskriven utanför Sverige rekommenderar vi dig att läsa mer om skattefrågor i prospektet.

 

Ursprungsinformation

Vilka får Millicom-aktier och måste jag göra något?

– Alla som äger Kinnevik den 14 november, på den så kallade avstämningsdagen, kommer få en inlösenaktie per aktie i Kinnevik, oavsett om det är en A- eller B aktie man äger. Inlösenaktien kommer senare automatiskt bytas ut mot aktier i Millicom

Du som aktieägare behöver alltså inte själv göra något utan vi sköter allt åt dig. 

När får jag mina inlösenaktier på min depå?

– Vi får inlösenaktierna den 15 november och då bokar vi in dem på din depå. När detta är klart kommer du att kunna se dem på din depå/ISK. 

Kommer man att kunna handla inlösenaktien i Millicom?

– Ja, dessa kommer att vara möjliga att köpa och sälja på Nasdaq Stockholm mellan den 15 – 29 november. 

När byts mina inlösenaktier till aktier i Millicom?

– Du som äger inlösenaktien den 3 december kommer för varje inlösenaktie få 0,1372 aktier i Millicom. Tack vare vår andelshandel av aktier kommer du kunna ta del av hela värdet av utdelningen.

Detta utbyte av inlösenaktier till aktier i Millicom sker omkring den 5 december och då genomförs det per automatik på din depå.

Behöver jag betala skatt för utdelningen av de nya aktierna?

– Nej, isället ska en del av anskaffningsvärdet från dina befintliga Kinnevik-aktier flyttas till inlösenaktierna och vidare till Millicom-aktierna.

När Skatteverket har beslutat hur stor del det är kommer vi att justera anskaffningsvärdet på din depå. Dessförinnan kommer anskaffningsvärdet för de inlösenaktier och senare Millicom-aktierna du fått att vara 0 kr. Men det är inget att bli orolig över. 

Om du väljer att sälja inlösenaktien, innan den byts ut mot nya aktier i Millicom, så gäller samma skatteregler som för vanliga aktieaffärer.

Om du är skatteskriven utanför Sverige rekommenderar vi dig att läsa mer om skattefrågor i prospektet.   

Jag månadssparar i Kinnevik – vad händer med mitt månadssparande nu?

– Ditt månadssparande fortsätter precis som vanligt att investeras i Kinnevik-aktier om du inte själv ändrar det. Vill du börja månadsspara i Millicom så får du lägga till den aktien i ditt sparande. 

Kinnevik ingår i Basportföljen som är en av portföljerna i Portföljspar. Vad händer med den nu och för den som sparar i Basportföljen?

– Du som köpt Basportföljen via Portföljspar kommer också få inlösenaktier på din depå. Vi kommer att omplacera, dvs. sälja inlösenaktierna, och köpa Kinnevik för pengarna enligt de särskilda villkoren för Portföljspar. Dina kommande månadssparanden kommer fortsätta investeras enligt den aktuella portföljen utifrån Aktiespararnas beslut. 

Intervju med Pareto Securities analyschef om Kinneviks utdelning av Millicom

Vi har intervjuat Stefan Wård, Analyschef på Pareto Securities, om hans tankar kring Kinnevik och Millicom inför splitten.

Viktiga datum

  • 12 november – Sista dag att köpa Kinnevik-aktier för att erhålla inlösenaktier och senare Millicom-aktier.
  • 13 november Kinnevik-aktien handlas utan rätt till inlösenaktier.
  • 14 november – Avstämningsdag av aktieägare i Kinnevik.
  • 15 – 29 november – Handel i inlösenaktien.
  • 5 december – Preliminärt datum för byte av inlösenaktie till Millicom-aktier.

Har du frågor om inlösenförfarandet i Kinnevik eller om sparande i stort? Fråga oss på vår chatt, Facebook, Twitter eller via [email protected] eller ring oss på 08-5065 1700.

2020-03-05 (Uppdaterad med information inför deklarationen)

Camilla Sjöström, Backoffice-medarbetare, Aktieinvest

Logga in för att se över din portfölj

LOGGA IN

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.