Kategori Okategoriserade

Experternas tro om börsen 2020

Jon Hyltner, Enter Fonder, Kristoffer Lindström, Redeye och Erik Brändström, Spiltan Fonder, ger sin syn på börsåret 2020.

Ta del av deras tankar kring förra årets kraftiga börsuppgång, höga bolagsvärderingar, fokus på tillväxtbolag, ränteutveckling, hållbarhet samt om börsen kommer gå upp eller ned. De tipsar även om hur du kan tänka kring investeringar i det rådande börsklimatet samt intressanta sektorer och bolag att titta närmare på. 

Jon Hyltner, Enter Fonder

Jon arbetar på Enter Fonder som förvaltare för Enter Småbolagsfond.

Hur summerar du börsåret 2019?

Börsåret 2019 var väldigt starkt men måste ses mot bakgrund av att Stockholmsbörsen sjönk 4 % 2018 efter ett kraftigt fall i oktober och december. En del av den starka avkastningen under 2019 berodde alltså på en återhämtning från ett svagt 2018. Med det sagt så var ändå utvecklingen 2019 anmärkningsvärt stark. Något som stack ut är den stora skillnaden i avkastning för tillväxtbolag kontra värdebolag. I Sverige steg tillväxtbolag 39 % medan värdebolag steg 17 % och Stockholmsbörsen generellt (SIXPRX) steg 35 %. Per sektor gick fastigheter bäst med en uppgång på drygt 60 % och bank sämst som endast steg ett par procent. Trenden vi såg under 2019 är en förlängning av mönstret som vi haft under de senaste fem åren där bolag av bra kvalitet och med god tillväxt utvecklats betydligt starkare än bolag som är billigare i förhållande till sin vinst (lågt P/E-tal) men med sämre lönsamhet eller tillväxtförutsättningar. Småbolag, som generellt växer sina vinster snabbare än de stora, hade återigen en betydligt bättre avkastning än de stora 2019.

Vad tror du om den svenska börsen 2020 – vad kommer att påverka den, vilka sektorer kommer att gynnas/missgynnas och tror du att börsen slutar på plus eller minus?

Börsen följer med få undantag vinstutvecklingen för bolagen som är noterade på börsen. Ser vi till de ekonomiska förutsättningarna ser det ut som att det kommer vara en ekonomisk avmattning under 2020 men inte någon kraftig recession. Mot slutet av 2020 ser möjligheterna för en återhämtning i konjunkturen rätt bra ut. Givet det borde bolagen på börsen visa vinsttillväxt under 2020. Det borde vara tillräckligt för en positiv avkastning även 2020 om än inte lika starkt som 2019, som var ett exceptionellt år. Sett till trender i övrigt tror jag 2020 kommer fortsätta i samma tema som de senaste fem åren. Det vill säga att de bolag som levererar bra lönsamhet och vinsttillväxt kommer gå bättre än marknaden generellt.

Vad håller du ett extra öga på under 2020 – något som kan indikera att man ska vara försiktig eller tvärtom?

Som alltid följer vi den allmänna ekonomiska utvecklingen för att bedöma hur den generella efterfrågan för bolagen ser ut. Vi på Enter är ändå främst fokuserade på utvecklingen för våra fonders specifika innehav samt potentiella nya investeringar. Extra uppmärksamma blir vi på bolag som inte levererar en resultatutveckling i linje med vad vi förväntat oss. När det sker lägger vi extra fokus på att bedöma om det är en tillfällig svacka eller början på en längre negativ trend. Alla våra fonder är etiska och vi följer löpande hur våra innehav uppfyller våra hållbarhetskriterier samt letar efter bolag som är vinnare på till exempel omställningen till ny energi, minskad förbrukning av plast och andra hållbarhetsteman.

Vilka är dina favoritaktier för 2020 och varför?

Småbolagsfonden som jag förvaltar har ett utpräglat långsiktigt fokus där jag investerar i aktier med bra potential på 3-5 års sikt och samtliga innehav i portföljen uppfyller de kriterierna. Under 2019 investerade vi i flera intressanta nya innehav såsom EneaSdiptech och Bygghemma. Dessa tre har mycket god tillväxtpotential och handlas till en rimlig värdering och har bra potential för 2020 men också på längre sikt. En stor del av Eneas verksamhet är mjukvara till telekomoperatörer som hjälper dem att bland annat klassificera trafik, identifiera användare och skapa bättre säkerhet i nätet. Ständigt ökande trafik i mobilnätet ställer högre krav på operatörerna, vilket vi bedömer kommer leda till hög efterfrågan på Eneas mjukvara och goda möjligheter till stark tillväxt många år framöver. Sdiptech är en serieförvärvare med liknande affärsmodell som framgångsrika bolag som IndutradeAddtech och Lagercrantz men med ett tydligt fokus på företag inom infrastruktur. Vi ser goda möjligheter att Sdiptech kan driva stark tillväxt genom förvärv. Bygghemma är ett bolag inom e-handel för byggvaror och heminredning. I och med att fler konsumenter gör sina köp på nätet bör Bygghemmas marknad växa kraftigt kommande år och vi bedömer att bolaget är en av vinnarna på den trenden. Utöver det gör bolaget regelbundet förvärv som driver ytterligare tillväxt.

Hos oss kan du spara i Enter Fonders fonder. Logga in på din depå för att läsa mer om deras fonder.

Kristoffer Lindström, Redeye

Kristoffer arbetar som aktieanalytiker inom tech på Redeye och bevakar bolag inom Gaming, SaaS, iGaming och Fintech. Redeye är experter inom tech och life-science.

Hur summerar du börsåret 2019?

2019 var ett mycket starkt år för börsen i stort och även för techsektorn. Under året fick vi se ökade värderingsmultiplar inom tech globalt, i Sverige samt Norden. Det har som bekant varit en väldigt stark utveckling där de flesta bolaget har haft stigande aktiekurser. Globalt sett var halvledarföretag vinnarna (+ 54 %) på grund av handelskriget. Alla halvledarmultiplar har ökat med cirka 50 % jämfört med förra året, eftersom förväntningarna kring deras framtida tillväxt skjutits i höjden. För tech giganterna (FacebookAlphabet, etc.) har framtida förväntningar sänkts något men vi har ändå sett stigande aktiekurser. I Sverige isolerat har bolagen inom iGaming (betting) sektorn sett stora nedgångar (exkl. Evolution Gaming). Anledningen till detta är osäkerheter gällande regleringsfrågor i Europa samt ett svårare klimat efter att den svenska regleringen trädde i kraft. Multiplarna inom sektorn har sjunkit med cirka 25–30 %, trots att bolagen förväntas visa liknande tillväxtsiffror som många andra branscher.

Vad tror du om den svenska börsen 2020 – vad kommer att påverka den, vilka sektorer kommer att gynnas/missgynnas och kommer börsen att sluta på plus eller minus?

Värderingarna i de olika regionerna är ungefär detsamma och prognoserna för 2019-2021 skiljer sig inte väsentligt från förra året. I motsats till globala aktörer har de nordiska aktierna sett en ökad rapporterad tillväxt och högre tillväxtprognoser sedan förra året. Trots att den rapporterade tillväxten för globala techbolag sjönk något så har prognoserna höjts. I den meningen ser vi ökningen i värderingarna i Norden som lite mer robust jämfört med globala techaktier. Det var relativt få utköp av techbolag från börsen under året, om lågränteläget fortsätter (vilket är förväntat) tror jag det kan bli fler utköp under 2020. SaaS (Software-As-A-Service)/Cloud-bolag fortsätter att vara extremt populära investeringsobjekt på börsen, vi har dock relativt få sådana företag noterade i Sverige (finns många i USA). Vi träffar på allt fler SaaS-bolag som funderar på börsspåret, så om vi får se ett uppsving i SaaS-noteringar så vore det väldigt roligt enligt mig.

Att sia om börsutvecklingen brukar jag hålla mig ifrån. Jag tycker investerare ska fokusera på bolagens enskilda utveckling och inte lägga så mycket fokus på top-down. Min metodik för framgång när det gäller investering är följande: Investera långsiktigt i företag som inte påverkas så mycket av konjunkturcykler, med bra företagsledningar där man har ett aktieägarfokus, konkurrensfördelar och skalbara affärsmodeller. Dessa bolag behöver inte vara uppenbart billiga, men ”ok” prissatta.

Vad håller du ett extra öga på under 2020 – något som kan indikera att man ska vara försiktig eller tvärtom?

Styrräntan är väldigt viktigt att hålla koll på, jag menar inte att förutspå den utan snarare att veta var vi befinner oss idag och hur ”riktningen” ser ut. Räntor idag är så låga att kapital som behöver avkastning (pensionspengar m.m.) investeras i aktier istället. När det sker kapitalinflöden så fortsätter priser att gå upp. Skulle räntorna börja leta sig uppåt kan det ge avtryck i aktiemarknaden, dock så indikerar i alla fall de flesta centralbankerna en försiktig räntepolicy för stunden.

Vilka är dina favoritaktier för 2020 och varför?

I vårt techrapport lyfter vi fram tre ”top-picks” inför 2020:

Embracer Group

Gaming (videospelsföretag) av högsta kvalitet. Embracer Group sitter rätt på marknaden med en stark portfölj av varumärken. 2020 blir det största året hittills i bolagets historia med en mängd stora spelsläpp. VD, grundare och storägare Lars Wingefors är en av börsen främsta kapitalallokerare enligt oss.

Hexatronic Group

Hexatronic Group säljer produkter inom passiv fiberinfrastruktur. Rider på vågen av digitalisering och utbyggnaden av fibernäten. Bolaget har under flera år byggt starka positioner i flera länder där fiberutbyggnaden nu kommer i det närmaste explodera (närmast är Storbritannien). Det blir intressant att följa under 2020.

Smart Eye

Smart Eye är ett mjukvarubolag inom Eye Tracking och förarövervakning (DMS). Inom denna nisch råder de en duopolställning där Smart Eye tillsammans med en till spelare äger hela marknaden. Förarövervakning är ett krav från och med 2022-2024 av Euro NCAP och EU, det betyder att alla tillverkare har behov av denna mjukvara. Inom ett par kvartal kommer alla de 10 största OEM-tillverkarna ha valt sina DMS-partners. Skördetiden för Smart Eye blir är lång och lönsam då bilmodeller lever länge.

Erik Brändström, Förvaltare, Spiltan Fonder

Erik arbetar på Spiltan Fonder som förvaltare för Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

Hur summerar du börsåret 2019?

Ett ovanligt stökigt år som till slut överraskade väldigt positivt. Utvecklingen 2019 bekräftade att det är hopplöst att förutspå hur börsen går. Istället för att fundera på hur börsen ska gå så är det bättre att lägga energi på att leta efter bra bolag att investera i och framförallt undvika de värsta misstagen.  

Vad tror du om den svenska börsen 2020 – vad kommer att påverka den, vilka sektorer kommer att gynnas/missgynnas och kommer börsen att sluta på plus eller minus?

I den stökiga omvärld vi befinner oss är det än mer viktigt att välja rätt bolag att investera i och inte bara köpa börsen. Speciellt efter förra årets kraftiga uppgång. Rätt bolag enligt oss är bolag som kan påverka sin egen framtid och därmed bör man undvika att investera i rent cykliska och räntekänsliga branscher och bolag.

Erik Brändström om hur man bör agera när börsen går ner >

Vad håller du ett extra öga på under 2020 – något som kan indikera att man ska vara försiktig eller tvärtom?

Värderingarna. Passa på och köpa bra bolag när de är på ”rea”, dvs. när det är något annat/annan bolag/bransch som är hett/het för stunden. Över tid får man betalt för den risk man tar och det talar för att aktier även framöver kommer vara ett bra sparalternativ – men välj rätt bolag till vettiga värderingar – och var beredd på att det kommer svänga även framöver.

Vilka är dina favoritaktier för 2020 och varför?

Bolag som finns i branscher med strukturell tillväxt med ett genuint kundbehov är alltid intressanta. Här kan man med fördel leta bolag där efterfrågan drivs av faktorer som t.ex. miljö, lagstiftning, energibesparing osv. och sen är det viktigt att det finns en bra ledning. Ett par bra exempel på sådana bolag är AAKBeijer Ref och Nibe, i dessa bolag ska man dock ta med sig att förväntningarna är höga efter senaste årens kursuppgångar.  

Hos oss kan du spara i Spiltans fonder. Logga in på din depå för att läsa mer om deras fonder.

Här kan du läsa experternas tro om börsen 2019 >

Logga in på din depå

Logga in

Är du inte kund hos oss? Bli kund här >

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.