Kategori

Om du är aktieägare i ett emitterande bolag och dessutom har anmält din e-postadress till Aktieinvest, kommer du inför emissioner få ett mejl från oss med uppgifter om emissionens datum och villkor.

Du hittar även emissionsinformation här.