Kategori

Ja, du kan gå på en stämma i en annan ägares namn, med fullmakt från denne. Kom ihåg att ägarregistrera aktierna på hans/hennes depå.