Kategori

Sker det en emission i ett bolag som du äger behöver du ta ställning till erbjudandet via dina emissionsinställningar. Ett informationsmejl går ut till dig som kund om detta inträffar med villkor, instruktioner och viktiga datum.

  1. Klicka på ”Mina sidor”
  2. Klicka på ”Inställningar för emissioner”
  3. Välj depå
  4. Ange eventuell maximal teckningslikvid (frivilligt)

Här kan du nu registrera dina val. Genom att bocka i rutan för ”Alla emissioner” så deltar du i samtliga emissionshändelser på depån, under förutsättning att pengar finns för teckning. Saknas tillräcklig likvid för att delta fullt ut så tecknas det så långt pengarna räcker. Bockar du ur denna ruta så kan du välja specifika regler, bolag för bolag, kring om du vill delta eller inte.

I den högra kolumnen kan du bestämma vad som ska hända med pengar som erhålls om vi lyckas sälja de teckningsrätter som du inte har valt att utnyttja. Du kan välja om dessa ska återinvesteras i bolaget eller om du vill ha detta på saldot. Notera att emissionsinställningarna gäller tills vidare.