Utdelningsaktier – vad är det och hur funkar det?

Vad är utdelningsaktier, hur sparar man i dem och vad ska man tänka på? Här hittar du allt du behöver veta om utdelningsaktier.

Vad är utdelningsaktier?

Utdelningsaktier är aktier där du får ta del av företagets vinst i form av utdelningar. Vanligtvis sker utdelningen en gång per år eller per kvartal.

Oftast är det företag som har en stabil inkomst och ett positivt kassaflöde som betalar utdelningar. Medan företag som är nystartade eller som är i en tillväxtfas ofta återinvesterar i bolaget i stället för att dela ut pengar till aktieägarna.

Få ränta-på-ränta effekt med utdelningsaktier

När du investerar i utdelningsaktier kan du skapa en ränta-på-ränta effekt genom att återinvestera utdelningen. Då får du fler aktier i bolaget och en större utdelning året därpå (förutsatt att utdelningen hålls oförändrad eller höjs).

Fördelar med utdelningsaktier

Marcus Hernhag berättar om fördelarna med utdelningsaktier.

När får jag utdelning?

För att få utdelning behöver du äga aktien när börsen stänger på en bestämd dag, det brukar kallas för sink-dagen. Några dagar som är bra att känna till om du äger utdelningsaktier:

Sink-dagen (Sista Inklusive-dagen) Äger du aktien när börsen stänger denna dag har du rätt till utdelning. Nu hålls ofta även bolagsstämman.
X-dag eller x-datum Första dagen för aktien att handlas exklusive utdelningen.
Avstämningsdag Avstämningsdagen är två bankdagar efter x-datum. Nu har aktieägarregistren uppdaterats.
Utdelningsdag Nu ska du på din depå se kapitalet eller aktierna som skiftats ut.
 

Lär dig om utdelningsaktier med Marcus Hernhag

Lär dig mer om utdelningsaktier och hur du kan bygga din egen utdelningsportfölj i vår digitala minikurs med sparprofilen Marcus Hernhag.

Det är gratis och du tar del av materialet när det passar dig!

Månadsspara automatiskt i utdelningsbolag

Med våra sparboxar kan du månadsspara automatiskt i aktiebolag som ger utdelning. En sparbox är en samling bolag utvalda utifrån en viss investeringsstrategi. Några av fördelarna:

  • Köpen genomförs automatiskt
  • Du kan få utdelningarna återinvesterade automatiskt, utan courtagekostnad

Spara i svenska utdelningsbolag

Med sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag får du ett månadssparande i svenska bolag som ger utdelning. Utdelningsbolagen väljs ut av sparprofilen Marcus Hernhag.

Spara i amerikanska utdelningsbolag

Med sparboxen Dividend Champions får du ett automatiskt månadssparande i amerikanska utdelningsbolag. I sparboxen finns de sex amerikanska bolag som flest år i rad har ökat sin utdelning.

När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.

Kan man leva på utdelningsaktier?

Om du kan leva på utdelningsaktier beror på dina levnadskostnader och din direktavkastning. Om du till exempel har en levnadskostnad på 20 000 kronor per månad och en direktavkastning på 5 % så behöver du investera 4,8 miljoner.

Anmäl dig till utdelningsskolan om du vill lära dig mer om utdelningsaktier och hur du bygger en utdelningsportfölj.

Vanliga frågor om utdelningsaktier

Utöver den ordinarie utdelningen kan bolag dela ut en årlig bonusutdelning. En bonusutdelning är som en vanlig kontantutdelning, men den behöver inte återkomma nästa år.

Direktavkastning anger hur hög utdelningen för ett bolag är i förhållande till aktiekursen. Det kan användas för att mäta hur stor del av din investering som du får tillbaka i utdelningar. En hög direktavkastning innebär att du får en högre utdelning per investerad krona. Läs mer om direktavkastning

Vad är direktavkastning?

De vanligaste sätten för börsbolag att skifta ut kapital till sina aktieägare är:

  1. Likvider, det vill säga kontant aktieutdelning (det vanligaste)
  2. Aktier i ett separat bolag.
  3. En inlösenaktie, som automatiskt byts ut till likvider om du inte säljer den

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.