Lär dig om: Utdelningsaktier

Vill du lära dig mer om utdelningsaktier? Då har du hittat rätt!

Lär dig mer om utdelningsaktier

Här hittar du allt som du behöver veta om utdelningsaktier.

Vad är utdelningsaktier, hur sparar man i dem och vad ska man tänka på? Här har vi samlat det viktigaste om utdelningsaktier.

Utdelningsaktier är en bra aktiestrategi för de flesta typer av aktiesparare. Att få aktieutdelning regelbundet lönar sig över flera år så den här typen av aktier är främst för dig som är långsiktig investerare.

Vad är aktieutdelning?

Det finns två sätt att få avkastning från aktier. Det är dels att aktiekurserna stiger och dels att du får aktieutdelning. Det sistnämnda innebär att företagen för över kapital till dig som ägare.

Vissa bolag delar inte ut något utan återinvesterar istället sitt kassaflöde, vilket innebär att du som ägare då enbart kan tjäna pengar genom att kursen, alltså priset på din aktie, stiger.

Då aktiekurser ofta svänger mycket är det ett kortsiktigt svårt sätt att få avkastning på. Väljer du att köpa aktier i ett bra bolag kommer aktiekursen över tid sannolikt att stiga oavsett utdelning.

Trots allt handlar god avkastning på börsen inte om att tajma kurserna så bra som möjligt. För dig som är en långsiktig investerare kommer aktieutdelningen att stå för en stor del. Statistiskt sett pratar vi om upp till hälften av din intjäning på börsen.

Svenska utdelningsaktier

Det finns många typiska utdelningsaktier på Stockholmsbörsen. Längst trend med utdelningshöjningar 2022 hade fastighetsbolaget Castellum med 24 år medan Hexagon har längsta trenden bland IT-bolag med 13 år i följd. Andra bolag som industribolaget Atlas Copco höjer inte alltid utdelningen, men de har inte sänkt sin ordinarie utdelning på 38 år. Detta justerat för avknoppning av bolag och så kallade aktiesplittar.

Utländska utdelningsaktier

Det finns många utdelningsaktier även utomlands, som i USA. Somliga bolag har höjt utdelningen i över 50 år i följd, som hälsovårdsbolaget Johnson & Johnson. Nordamerika bjuder även om utdelningsbolag i andra branscher än de vi har i Sverige, som el- och naturgasbolaget Southern och kapitalförvaltaren Franklin Resources.

Vad delar bolag ut?

Detta är de tre vanligaste sätten för börsbolag att skifta ut kapital till sina aktieägare.

  1. Likvider, det vill säga kontant aktieutdelning. Det är det klart vanligaste.
  2. Aktier i ett separat bolag.
  3. En inlösenaktie, som automatiskt byts ut till likvider om du inte säljer den.

När får jag aktieutdelning?

Som ägare behöver du bara äga aktien när börsen stänger på en viss i förväg bestämd dag. Bolagets styrelse föreslår när det är dags och vad som ska delas ut och sen är det upp till bolagsstämman att fatta beslut.

De flesta bolag delar ut en gång om året, men många delar ut halvårsvis och i ett fåtal fall finns det även kvartalsutdelningar.

Den viktigaste dagen är den så kallade x-dagen, som också kallas för x-datum. Det är när aktien handlas utan rätt till utdelning, så du måste äga aktien innan denna dag. Datum står ofta på nätmäklarnas sidor om respektive aktie eller i olika börskalendrar som din nätmäklare eller mediebolag har.

Ett exempel på den vanligaste kronologin hittar vi i Marcus Hernhags bok Bli rik på aktieutdelning.

Måndag: Sink-dagen eller Sista Inklusive-dagen. Nu hålls ofta även bolagsstämman. Äger du aktien när börsen stänger denna dag erhåller du det som bolaget delar ut.
Tisdag: X-dag eller x-datum. Första dagen för aktien att handlas exklusive utdelningen.
Onsdag: Avstämningsdagen är två bankdagar efter x-datum. Nu har aktieägarregistren uppdaterats.
Måndag: Utdelningsdag. Nu ska du på din depå se kapitalet eller aktierna som skiftats ut.

När lönar sig utdelning?

På x-dagen faller aktiekursen i regel med ungefär lika mycket som utdelningsbeloppet per aktie. Därför lönar det sig först i längden, i takt med att bolagen tjänar in fria kassaflöden till nästa utskiftning. Ibland kan priset på aktien stiga när bolaget meddelar till exempel en oväntat stor höjning av utdelningen. Då har kursuppgången kommit innan utdelningen.

Om du återinvesterar utdelningen får du mer och mer utdelning över tid, för du får då allt fler aktier i respektive bolag. Det bygger på att utdelningen hålls oförändrad eller höjs över tid och många bolag klarar av att bygga upp långa utdelningstrender.

Vill du ha utdelningen återinvesterad i samma bolag som du fick den från kan du få det automatiskt och utan courtage via våra sparboxar.

Vad är en bonusutdelning?

Trenden för den ordinarie utdelningen säger mycket om hur bolaget utvecklas på sikt. Utöver det skiftar bolag som konjunkturkänsliga lastvagnsbolaget Volvo ofta ut en årlig bonusutdelning i goda tider.

En bonusutdelning är som en vanlig kontantutdelning, men den behöver inte återkomma nästa år. Den är mer som ett undantag. Om ett bolag delar ut aktier i ett annat bolag är det nästan alltid något som sker bara en gång, exempelvis när Kinnevik skiftade ut Zalando-aktier till sina ägare.

Direktavkastning – vad innebär det?

Direktavkastning är ett mått som anger hur hög utdelningen för ett bolag är i förhållande till aktiekursen. Det kan användas för att mäta hur stor del av din investering som du får tillbaka i utdelningar. En hög direktavkastning innebär att du får en högre utdelning per investera krona. Däremot betyder det inte nödvändigtvis att aktien är ett bra köp.

Vad är direktavkastning?

Så bygger du en utdelningsportfölj

Vill du bygga en utdelningsportfölj är det första du ska göra att börja sprida riskerna mellan olika branscher. Du kan dels göra det via investmentbolag och dels via stabila bolag med trygg utdelning. Investor är det största och bredaste investmentbolaget på den svenska börsen och de delar ut kapital varje år. Det viktiga i ditt portföljbygge är att du får allt mer utdelning per aktie över tid. Sen beror det på bransch och bolag hur svängig utdelningstrenden är. Fokusera gärna mot innehav i bolag som aldrig eller nästan aldrig sänker utdelningen.

Är utdelningsaktier en bra investering?

Utdelningsaktier har historiskt sett gett överavkastning. Det gäller att man följer strategin under många år och är noggrann i valet av bolag. Gör du det blir utdelningsaktier en bra investering jämfört med risken.

Månadsspara i Hernhags utdelningsaktier

Vill du börja spara i utdelningsaktier? Du kan snabbt och enkelt starta ett månadssparande i utdelningsaktier med sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag. Då slipper du själv välja aktier att spara i. Dessutom genomförs köpen helt automatiskt och du kan välja att få dina utdelningar återinvesterade utan courtage.

Börja spara i den här boxen

Spara i amerikanska utdelningsaktier

Med vår färdiga sparbox Dividend Champions kan du enkelt månadsspara i amerikanska utdelningsaktier. I sparboxen finns de sex amerikanska bolag som flest år i rad har ökat sin utdelning.

Börja spara i den här boxen

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.