Lär dig mer om investmentbolag

Här hittar du allt du behöver veta om investmentbolag. Du kan bland annat se en kort film om investmentbolag med sparprofilen Mohammed Salih på Aktiespararna.

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag har som affärsidé att investera i andra bolag och på så vis tjäna pengar genom aktiernas utveckling och utdelningar.

Filmen spelades in den 15 februari 2022.

Vad är skillnaden mellan ett investmentbolag och en fond?

En stor skillnad mellan investmentbolag och fonder är att de inte behöver följa samma regler. Ett investmentbolag kan ha onoterade innehav, färre innehav samt sitta i valberedningar och därigenom påverka bolagen. Ett fondbolag har inte samma mandat och operativa arbetssätt som ett investmentbolag.

Varför ska man spara i investmentbolag?

En av de största fördelarna med att spara i investmentbolag är att man automatiskt får en riskspridning. Investmentbolag investerar i både noterade och onoterade bolag. Därmed får man en riskspridning både på och utanför aktiemarknaden när man köper ett investmentbolag. Dessutom till en låg förvaltningsavgift som ofta är lägre än avgiften för en aktivt förvaltad fond.

Exempel på investmentbolag

Investor

Investor är ett svenskt investmentbolag som grundades 1916 och är storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik och fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med värdepotential. Bolagets huvudägare är Wallenbergstiftelserna.

Kinnevik

Kinnevik är ett investmentbolag som är specialiserat inom uppbyggandet av digitala konsumentverksamheter. Affärsidén är att långsiktigt äga sina innehav genom aktiv delaktighet i den globala diversifierade portföljen av bolag. Kinneviks innehav är uppdelade i affärssegmenten e-handel och marknadsplatser, kommunikation, underhållning och finansiella tjänster. Bolaget grundades 1936.

Latour

Latour är ett investmentbolag som är specialiserade inom investering, ägande och vidare förvaltning av små och medelstora företag. Störst affärsinriktning återfinns inom den industriella sektorn, samt tillverkningsindustrin. Visionen är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag, huvudsakligen genom styrelserepresentation och aktiv ledning. Latour investerar i såväl noterade som onoterade bolag.

Svolder

Svolder är ett investmentbolag som investerar i och förvaltar noterade börsbolag, främst koncentrerade till nordiska små och medelstora bolag. Visionen är att vara en långsiktig aktör samt skapa en avkastning för aktieägarna på lång sikt. Portföljen av investeringar är bred och innefattar ett flertal marknader, främst koncentrerade till industrisektorn.

Creades

Creades är ett investmentbolag som är specialiserade mot små och medelstora bolag verksamma bland ett flertal sektorer. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad mot utveckling av innehaven genom såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt arbete. En stor del av det aktiva ägandet utförs i samarbete med företagsledningar, styrelser och övriga intressenter.

Vad är viktigt att tänka på om man vill investera i ett investmentbolag?

Om man är intresserad av att köpa aktier i ett investmentbolag kan det vara bra att kolla upp om aktien köps med en rabatt eller premie. Ofta vill man undvika att köpa investmentbolag som handlas till höga premier. Om man istället köper investmentbolaget till en rabatt får man de underliggande tillgångarna till ett lägre pris än deras värde.

Månadsspara i investmentbolag

Ibland är det enklare att börja spara i något färdigpaketerat och få riskspridning från första köpet. Då kan våra sparboxar vara något för dig.

Med våra sparboxar kan du enkelt månadsspara i andelar av intressanta aktier. Till exempel kan du månadsspara i sparboxen Svenska investmentbolag.

Starta ditt sparande

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.