Kategori Okategoriserade

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är ett viktigt begrepp inom aktiehandel som är kopplad till aktieutdelningar. Lär dig allt om det här!

utdelningsaktier
Som ny inom aktiesparande ställer vi snabbt oss frågan: vad är direktavkastning? Det är ett viktigt begrepp då aktier ger dig aktieutdelningar, som du kan lära dig allt om här.

Direktavkastningen för en aktie är hur många procent som aktieutdelningen utgör i jämförelse med aktiekursen. Exempelvis 5 kr per aktie i utdelning är jämfört med aktiekursen 100 kr i samma bolag 5 procent.

Därför stiger direktavkastning

Direktavkastningen utgör en viktig del av den totala avkastningen du får från en aktie, kanske så mycket som halva avkastningen om vi mäter börsens genomsnitt och över flera år. Det beror lite på vilken typ av bolag det är.

Om utdelningen är oförändrad samtidigt som kurserna faller så stiger direktavkastningen. Och tvärtom sjunker den om kurserna stiger och utdelningen per aktie inte ökar. Fråga dig alltid varför kursen förändras mer än utdelningen från ett år till ett annat. Är det rimligt eller har värderingen och därmed även risknivån förändrats? Ibland värderas bolag annorlunda jämfört med det historiska genomsnittet under flera år.

Vad är en bra direktavkastning?

Den genomsnittliga direktavkastningen på börsen varierar förstås, men brukar ligga runt 3 procent. Vissa aktier ger ingen utdelning medan andra ger relativt hög utdelning och därför har högre direktavkastning. Vad som är en bra direktavkastning beror på mycket.

Bolagen vars aktier ger högst direktavkastning ska du se upp med, för ofta finns det en negativ anledning till att kursen står så lågt jämfört med utdelningen. 7-10 procent är en varningssignal i många fall. Kanske väntar sämre lönsamhet eller efterfrågan för bolaget, kanske har finanserna efter flera stora förvärv blivit ansträngda.

Risken för sänkt utdelning är generellt sett högre i dessa aktier. Det kan också handla om att bonusutdelningar och där är Clas Ohlson ett bra exempel. I januari 2023 kommer nästa halvårsutdelning och det i form av en ordinarie utdelning på 3,375 kr per aktie plus 3,125 kr per aktie i bonusutdelning. Att utgå från ordinarie utdelning är det långsiktigt mest rättvisa.

Stabil utdelning är bättre än de riktiga högavkastarna eller de som än höjer och än sänker.  Investor har en mycket stabil trend då investmentbolaget sänker utdelningen endast kanske en gång per decennium och aktien har historiskt sett gett hög totalavkastning. Då spelar den nuvarande direktavkastningen mindre roll.

Vad händer med utdelningen i fonder och hur fungerar det?

Det vanliga är att aktiefonder inte delar ut och då är direktavkastningen noll. Det är så vanligt att man till vardags aldrig ens pratar om direktavkastningen i aktiefonder. Det borde man göra.

Fonder erhåller nämligen utdelning från sina innehav. Fonderna betalar inte ut den utdelningen vidare till dig som andelsägare i fonden, utan återinvesterar kapitalet i fonden.

Utdelning i fonder finns därför enbart i betydelsen utdelningen från fondens alla innehav, det vill säga från fondens aktieportfölj. Det borde finnas mer information om direktavkastning och även andra vanliga nyckeltal för alla aktivt förvaltade fonders aktieinnehav. I alla fall de största innehaven. Som sparare vill man ju veta varför nyckeltal och värderingar är högre eller lägre än börsens genomsnitt. Och varför det är så.

Som det är på den svenska marknaden för fonder idag är det bara ett fåtal fonder som alls betalar utdelning till sina fondsparare.

Finns det fonder med utdelning?

Ja, det finns aktiefonder som ger utdelning till sina fondsparare. Bland de vanliga investeringsfonderna är det som sagt mycket ovanligt. Det sannolikt mest kända undantaget är Aktiespararna Direktavkastning B, som delar ut årsvis.

Indexfonden placerar i de 21 bolag som har högst direktavkastning bland de 60 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Målet är att följa indexet SIX Sweden Dividend 21 SRI Gross Index (SIXSEDIV21SRIGI). Det är Cicero Fonder som förvaltar och förvaltningsavgiften är 0,3 procent.

Även den börshandlade fonden Xact Norden Högutdelande ger utdelning och det kvartalsvis. Räknat på utdelningarna under 2022 var fondens direktavkastning i december 2022 fina 5,2 procent.

Fondens fokus är stabila utdelningsbolag då fonden följer indexet Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index, som består av 45 bolag som historiskt sett uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Förvaltningsavgiften är 0,3 procent. De största innehaven är Tele2, Telenor, Sampo och Nordea.

Att Xact Norden Högutdelande är börshandlad innebär att du kan köpa eller sälja andelar i fonden när börsen och öppen och snabbt få igenom en order. Precis som när du handlar med aktier.

Fonder har förutom förvaltningsavgifter även transaktionskostnader och det är svårt att veta hur stora de blir i förväg.

Sparboxar med direktavkastning

Aktieinvests sparboxar är inga fonder, utan ett sätt att till förutbestämda månadskostnaden 20 kr per box månadsspara i ett antal aktier. Här kan du dessutom välja om du vill återinvestera utdelningarna i fler aktier eller få den utbetald till ditt investeringssparkonto, där du har aktierna du köpt via sparboxen.

Det kan handla om jämställda bolag i form av Framtidsfeministen eller Investmentbolag i box. En utdelningsfokuserad sparbox är Utdelningsfavoriter by Hernhag, som i regel har en direktavkastning på drygt 3 procent. I december 2022 var direktavkastningen 3,4 procent.

/Marcus Hernhag, sparprofil och författare

Spara i utdelningsaktier

Vill du börja spara i utdelningsaktier? Du kan snabbt och enkelt starta ett månadssparande i utdelningsbolag med sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag. Då slipper du själv välja aktier att spara i. Dessutom genomförs köpen helt automatiskt och du kan välja att få dina utdelningar återinvesterade utan courtage.

Börja månadsspara i sparboxen

Marcus Hernhag berättar om sparboxen.

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Sparboxen lanserades den 15 mars 2022. Aktieinvest samarbetar med Marcus Hernhag vid sammansättningen av denna sparbox. Det innebär att han erhåller en ersättning baserad på antalet månadsspar som sparboxen genererar. Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.