i kategorin Analyser
Johan Spetz, analyschef på Pareto Securities, delar sin syn på nuläget och framtiden för oljemarknaden.

De flesta råvarupriser har liksom världens börser fallit under mars månad, inte minst oljepriset. Hur ser ni på läget för oljan?

”Oljepriset har pressats både av oljespecifika orsaker och den allmänna oron på världens finansmarknader till följd av coronaviruset.

För oljans del så började det med stora efterfrågebortfall från Kina till följd av coronaviruset under februari, vilket gjorde det svårt för OPEC och Ryssland att enas om nya produktionsnivåer i början av mars. Istället valde Saudiarabien att ta ”möjligheten” att försöka expandera sin marknadsandel på bekostnad av högkostnadsproducenter genom att öka sin produktionsnivå och erbjuda lägre försäljningspris. Saudiarabien har sedan följt denna strategi både i sin kommunikation och i verkligheten under mars månad.

Till detta har sedan kommit kraftiga efterfrågebortfall även i Europa och USA till följd av coronavirusets spridning i och med minskat resande, färre transporter och allmänt lägre ekonomisk aktivitet. Vår bedömning är att stora restriktioner kommer finnas på plats i Europa och USA fram till sommaren, och att det andra kvartalet därmed kommer bli tufft för oljepriset.

Nuvarande situation med kraftigt överutbud gör att världens oljelager snabbt fylls upp, och det finns en risk att lagren kan bli helt fulla, särskilt på vissa regionala marknader, vilket skulle leda till att priset kan pressas ner mot noll under kortare perioder. Detta är dock inte vår grundsyn, men vi antar endast USD 18/fat för Brentoljan under andra kvartalet 2020, dvs. lägre än dagens spotpris.

För oljebolagen innebär detta att fokus skiftar från tillväxt och utdelningar till att skydda balansräkningen och ”övervintra” i det kort perspektivet. Vi har därför de senaste veckorna sett många bolag presentera ändrade investeringsplaner och sänkta utdelningar.”

Så påverkas verkstadssektorn av coronaviruset >

Hur ska man som aktieägare förhålla sig till oljemarknaden på ett par års sikt?

”Vi tror som sagt på en fortsatt skakig oljemarknad med risk på nedsidan i det korta perspektivet, men vi är mer optimistiska för det andra halvåret 2020 och 2021-2022.

Vi antar att viruspandemin når sin kulmen under det andra kvartalet och nuvarande åtgärder för att minska spridning kan dras tillbaka från tredje kvartalet. När detta sker tror vi att OPEC och Ryssland kan göra ett mer framgångsrikt försök att enas om nya produktionsnivåer, samtidigt som dagens väldigt låga oljepris får en effekt på produktionsnivåer från högkostnadsfält runt om i världen. Framförallt förväntar vi oss att produktionen i Nordamerika kommer att minska, både från Kanada och amerikansk skifferolja (shale). Detta gör att vi tror på stadigt högre oljepriser under 2021-2022. Det som kan ändra på vår grundsyn för 2020-2021 är om USA tar en mer aktiv roll att försöka påverka Saudiarabien och Ryssland, eller på annat sätt agera politiskt för att få upp oljepriset, vilket de har verktyg för om de skulle vilja. Ser vi längre fram så är det sannolikt att efterfrågan vid en viss tidpunkt kommer börja minska till följd av energiomställningen mot mer förnybar energi. Vi tror dock att detta ligger tidigast 5-10 år bort och att det därmed bör finnas utrymme för ytterligare en stark oljepriscykel (åtminstone) innan detta sker.

Vi rekommenderar Lundin Petroleum: ett bolag med väldigt låga produktionskostnader och tillväxt kommande år tack vare det stora Johan Sverdrup-fältet i Norge som kommer klara turbulensen i närtid bra och samtidigt gynnas kraftigt under återhämtningsfasen för oljan.”

Du hittar fler analyser här >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

2020-03-30

Johan Spetz, analyschef på Pareto Securities

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

JA TACK!

Aktier i vårt sortiment som nämns i intervjun:

Lundin Petroleum

Det här kan du göra hos oss

Vill du komma igång med ett enkelt sparande? Hos oss kan du handla med aktier och fonder, precis som hos din bank, fast ändå inte.

Sparar du genom vår unika tjänst Andelsorder får du ett automatiserat sparande. Vi bevakar nyemissioner och återinvesterar dina utdelningar gratis. Du kan få dina aktier rösträttsregistrerade till bolagsstämmor med automatik. Och du kan månadsspara direkt i aktier som du valt ut.

  • Få utdelningar återinvesterade gratis

  • Spara tillsammans i en aktiesparklubb

  • Spara till barn eller barnbarn

  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder

Skriv en kommentar