i kategorin Analyser, Hållbarhet
Hållbarhet är en global megatrend. Vi ser även detta mer och mer på aktiemarknaderna.

Se filmen på YouTube »

Det strömmar in kapital i nya investeringsmöjligheter med en tydlig inriktning mot hållbarhet. Dessutom finns det en ökad efterfrågan på den här typen av investeringar och många spännande bolag inom området.

Det finns många alternativ för den som vill investera hållbart på Stockholmsbörsen redan idag och fler möjligheter lär komma under de kommande åren.

För att undersöka detta närmare har vi gjort en serie intervjuer om hållbarhet. Mer specifikt undersöker vi hur bolag inom olika branscher bidrar till en hållbar framtid.

Exempel på ämnen som tas upp i intervjuserien:

Du hittar även fler analyser här »

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Aktier i vårt sortiment som nämns i intervjun: