i kategorin Analyser

Vi har intervjuat Anders Roslund, analytiker på Pareto Securities, och fått hans analys av verkstadssektorn.

I intervjun ger Anders sin analys av verkstadssektorn, rapportperioden och den rådande konjunkturen. Vi diskuterar också bolagen Sandvik och SKF mer ingående. Slutligen berättar Anders om hans favoritbolag i sektorn just nu.

Aktier som nämns i intervjun

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Skriv en kommentar