i kategorin Analyser

Alfa Laval hade den 5 december en kapitalmarknadsdag. I samband med detta har vi intervjuat Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, som var på plats på kapitalmarknadsdagen. I intervjun ger Anders sina tankar om dagen samt en kort uppdatering om bolaget.

Om Alfa Laval

Alfa Laval tillverkar produkter och processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Exempel på produkter är kontrollsystem, analytiska instrument samt valvar och pumpsystem. Lösningarna används huvudsakligen bland industriella aktörer på en global nivå.

En hållbar framtid

Alfa Laval nämndes omnämndes i vår intervjuserie ”En hållbar framtid” under temat ”Marina miljöapplikationer”. Läs mer och se intervjun här >

Information och event med Pareto Securities

Vill du få mejl från oss med information om Pareto Securities event, intervjuer och analyser?

Anmäl dig här >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.  

”Alfa Laval behåller sina finansiella mål oförändrade på kapitalmarknadsdagen” 

Läs nyheten >

Skriv en kommentar