i kategorin Analyser
Johan Spetz, analyschef på Pareto Securities, delar sin syn på nuläget och framtiden för oljemarknaden.

Dramatiska tider i Mellanöstern för närvarande i och med upptrappningen av konflikten mellan USA och Iran, vilket kanske har tydligast påverkan på oljemarknaden. Hur ser ni på läget?

Situationen utvecklas snabbt, men för närvarande lutar vi åt att det kommer ske en gradvis nedtrappning trots allt. Oljemarknaden bör därmed landa i liknande reaktion som vid attacken mot Saudiarabien i september – en initial, tydlig prisuppgång innan det lugnar ner sig ganska snabbt. Vi har i grunden en välförsedd oljemarknad. Både OPEC och Ryssland har kapacitet att producera mer, så det finns volymer att sätta till om det skulle bli ytterligare störningar. Det talar för stabilitet, snarare än jätterusning.

Men med det sagt så anser vi att ett oljepris nära 70 dollar är fundamentalt försvarbart för 2020 givet utbud- och efterfrågebilden, men skulle situationen i Mellanöstern förvärras är det klart att det kan driva på priset ytterligare.

Vi baserar våra råvaruprisprognoser på fundamentala faktorer, alltså utbud och efterfrågan, snarare än den geopolitiska risknivån. Utifrån detta är vår syn försiktigt positiv för oljepriset 2020, men skulle en förvärrad situation i Mellanöstern leda till betydande produktionsstörningar i kombination med bristande svar – dvs. bristande kompensation – från OPEC+ kan det snabbt påverka vår grundsyn.

Så påverkas traditionella energibolag av omställningen till förnybar energi >

Hur ska man som aktieägare förhålla sig till det osäkra geopolitiska läget?

De oljebolag vi följer i Kurdistan i norra Irak såsom DNO, Shamaran, Genel och Gulf Keystone är geografiskt mest exponerade för eventuell utvidgad konflikt, medan oljebolag som inte har en direkt exponering mot regionen bör gynnas allt annat lika. För övriga börsen tenderar ökad geopolitisk oro vara negativt, och det gäller ju även om vi skulle få stadigt högre oljepris med negativa effekter för den globala konjunkturen, men där är vi inte än. Guldpriset och guldbolag är ett undantag som generellt gynnas av geopolitisk oro, vilket vi ser nu.

Du hittar fler analyser här >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

2020-01-08

Johan Spetz, analyschef på Pareto Securities

Vill du få mejl från oss med framtida analyser?

JA TACK!

Aktier i vårt sortiment som nämns i intervjun:

DNO

Shamaran

”Shamarans Atrush-fält har inte påverkats av geopolitiska händelser”

Läs nyheten >

Det här kan du göra hos oss

Vill du komma igång med ett enkelt sparande? Hos oss kan du handla med aktier och fonder, precis som hos din bank, fast ändå inte.

Sparar du genom vår unika tjänst Andelsorder får du ett automatiserat sparande. Vi bevakar nyemissioner och återinvesterar dina utdelningar gratis. Du kan få dina aktier rösträttsregistrerade till bolagsstämmor med automatik. Och du kan månadsspara direkt i aktier som du valt ut.

  • Få utdelningar återinvesterade gratis

  • Spara tillsammans i en aktiesparklubb

  • Spara till barn eller barnbarn

  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder

Skriv en kommentar