Kategori Okategoriserade

Aktieanalys: Rapportsäsong i verkstadssektorn – hur går det?

Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, ger sin syn på rapportsläppen i verkstadssektorn.

Prenumerera på analyser

Filmen spelades in den 27 oktober 2022.

Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, ger sin syn på rapportsläppen i verkstadssektorn. Hur kan man som småsparare tänka kring sina verkstadsinnehav och vilka bolag är extra intressanta?

Det är rapportsäsong. Hur ser det ut för verkstadssektorn?

”Nu har i princip alla de stora verkstadsbolagen släppt sina rapporter. Det har i allmänhet varit väldigt bra rapporter: efterfrågan har varit väldigt stark och även utsikterna för fjärde kvartalet har varit förvånansvärt positiva. Det enda som har varit ett stort problem har varit fortsatta kostnadshöjningar. Där är det olika, vissa bolag har klarat det väldigt bra och andra bolag har hamnat lite snett, bland annat SKF.”

Hur påverkas verkstadssektorn av börsläget?

”Det är lite av ett antiklimax. För ett eller två kvartal sedan hade vi väntat en nedgång och vi ser en oerhört kraftig nedgång för världens konsumenter, som redan nu påverkas väldigt starkt, särskilt i Europa. Men det har inte spillt över på industri-investeringarna och de lite mer långsiktiga investeringarna i  ekonomin. De ligger kvar på väldigt höga nivåer. Börsen gillar inte att behöva vänta på en nedgång som inte kommer. Så det är lite ’mixed blessings’  här: ja det är bra att verkstadsrapporterna är starka men man har skjutit på nedgången till nästa år, vilket alltid är ett orosmoment. Vi har en försiktig  uppgång i verkstadsbolagen och de bra bolagen som levererar bra marginaler går bättre än de som inte fullt ut har levererat bra marginaler. ”

Läs mer: Varför rasar det på börsen?

Hur ska man tänka om man är investerad i verkstadssektorn?

”Jag tycker att man mycket väl kan ligga kvar. Vårt huvudscenario är att det inte blir en kraftig nedgång för industri-investeringarna, utan att många bolag investerar för framtiden. De har starka balansräkningar, bra lönsamhet och man investerar framförallt i energieffektivitet, elektrifiering och industriautomation. Alla tre områden kommer att vara i fokus nästan oavsett konjunktur. Det innebär att vi faktiskt vill fortsätta fokusera på de bolag som har den här investeringsefterfrågan och inte påverkas så mycket av en svagare konsumentefterfrågan.”

Vilka verkstadsbolag är extra intressanta just nu?

”Vi tycker om bolagen som har just den här profilen med energiomställning, elektrifiering och industriautomation. Där hamnar ABB högt upp på listan. De kom också med en mycket bra rapport, där de förbättrat sina marginaler och har redan uppnått sitt kortsiktiga marginalmål på 15 % som man egentligen planerat att uppnå nästa år. Så ABB är vår favorit.

Men vi har även köp på Alfa Laval, även om de kom in med en plump i protokollet vad gäller en division. Även Atlas Copco kom med en bra rapport så det finns flera bolag som rider på den här investeringscykeln.

Sedan har vi de lägre värderade bolagen. Vi lyfter gärna fram Sandvik där. De har ju 50 % gruv- och 50 % industriproduktion, och de levererade också en mycket bra rapport som vi inte riktigt tycker att de fått betalt för. SKF har ju också varit en av våra favoriter, men de levererade tyvärr en dålig marginal, så vi väljer Sandvik framför SKF även om vi tror att SKF på sikt kommer att kunna bli en bra investering.”

Bolag som Anders nämner i sin analys:

Månadsspara direkt i aktier och fraktioner

Med vår spartjänst Andelsorder kan du börshandla på belopp som du själv bestämmer (minst 100 kr/bolag). Du kan både göra engångsinvesteringar och sätta upp ett månadssparande. På det viset kan du börja investera i dyra och eftertraktade bolag och enkelt automatisera ditt sparande.

Läs mer om att månadsspara

Du hittar fler analyser här >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

FastighetssektornInvestmentbolag