Kategori Okategoriserade

Aktieanalys: Ränteläget och verkstadssektorn

Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, berättar om hur verkstadssektorn påverkats av det skakiga ränteläget och den skenande inflationen. Hur kan man som småsparare tänka kring sina verkstadsinnehav i den oroliga miljön?

Prenumerera på analyser

Filmen spelades in den 26 september 2022.

Hur påverkas verkstadssektorn av ränteläget just nu? Vi frågade Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, som ger sin syn på hur verkstadssektorn reagerar på den skakiga omvärlden och vad man kan vänta sig framöver.

Vad händer på börsen just nu?

”Den avgörande frågan nu är ränteläget, det vill säga: hur går börsen? Det är vad som oroar mest just nu. Det rör sig inte om vilka aktier man ska ha, utan om man ska ha aktier över huvud taget. Jag tror att innan vi har sett en stabilisering av synen på räntan så kommer vi att ha en orolig börs. Man ser ju det efter FED:s senaste beslut, att marknaden då tolkade det som att FED kommer att höja räntan i högre grad än man kanske hade trott. Det är det som ligger i förväntningarna nu. Det återstår att se om det mattas av eller inte.

Sedan har vi konjunkturen. Den är nu på väg neråt lite kraftigare än vi tidigare kanske hade trott. Det är framför allt konsumtionen som har påverkats mest negativt. De bolag som har konsumentprodukter är de som har börjat vinstvarna: Electrolux, Husqvarna, Thule etc, medan industribolagen inte har sett dessa effekter än, men vi tror att det kommer. Det är naturligtvis negativt för hela industrisektorn.

Så just nu har vi en negativ börs, osäkerhet om var räntan tar vägen och negativ konjunktur och både de här faktorerna är negativa för verkstadsbolagen.”

Läs mer: Varför rasar det på börsen?

Hur påverkas verkstadssektorn av en skakig börs?

”Det är väldigt olika. De som är nära konsumenten märker av det här, men flertalet av svenska verkstadsbolag har väldigt liten konsumentförsäljning och de är mest beroende av investeringskonjunkturen. Här ser vi ett motsatt mönster: nästan alla företag världen över investerar mer än någonsin, bland annat för att hantera de obalanser som finns, det vill säga att det finns brister av det mesta. Så det är lite av en motsättning: vi är på väg mot en lågkonjunktur men vi har samtidigt brister på många områden, halvledare är ett välkänt exempel men det gäller även många insatsvaror. Så jag ser en väldigt stark investeringsefterfrågan.

Tittar vi på specifika viktiga branscher som energiomställningen ser vi väldigt starka investeringar. Eletrifieringen, främst av bilindustrin, drar också till sig enormt stora investeringar, och industriautomation, det vill säga att man vill uppgradera sin industri genom effektivisering och rationalisering. De här tre områdena tror jag har en styrka i relativa termer, som gör att de bolag som är exponerade mot de här investeringssektorerna kommer klara sig mycket bättre efterfrågemässigt än de som är påverkade av ren konsumtion.”

Hur ska man tänka om man är investerad i verkstadssektorn?

”Jag tror att det positiva i detta är att de orosmoment jag nämnt ovan till väldigt stor del redan är diskonterat i dagens kurser. Kursnivåerna skulle jag säga har tagit höjd för det här, men skälet till att jag inte ropar ’köp’ är att det kommer mer negativ information, framför allt om konjunkturen och då brukar inte verkstadsbolagen gynnas.

Man kan säga att det kortsiktiga budskapet kommer nu i Q3 och det kommer nog lite överraskande att vara positivt, för som jag sa: de svenska företagen är beroende av investeringskonjunkturen och den kommer att vara fortsatt stark. Så en räcka av bolag, från ABB till Atlas Copco, kommer att säga att de inte ser någon nedgång i efterfrågan på investeringar, men vi ser det i vissa sektorer, byggmarknad, konsument och så vidare. Så det kommer att vara ett ganska överraskande positivt budskap i det tredje kvartalet, men det är inte säkert att aktiemarknaden tar till sig det utan man tittar runt hörnet och ser att det kommer trots allt en avmattning och det är inte då verkstadsbolagen går som bäst.

Man vill vara nära någon form av botten, och vi startar ju från någon form av högkonjunktur med några frågetecken för det är ju ingen högkonjunktur i vanlig mening, att vi haft en överproduktion, utan det är en högkonjunktur för att vi inte kan producera mer. Det gör att många bolag har enorma orderstockar som sträcker sig in i 2023-2024 som de ska beta av nu. Så i visst fall så kommer faktiskt produktionen att öka trots att efterfrågan minskar. Halvledarbristen börjar lätta nu, och kapaciteten börjar öka så det är väldigt mixade budskap jag ger.

Jag skulle säga att företagens intjäningsförmåga kommer att vara stark åtminstone en bit in i 2023. Det blir inga vinstvarningar för Atlas Copco, ABB och Alfa Laval och liknande bolag. Samtidigt så är marknaden tveksam, ’hur bra kan det vara? Det kan ju fortfarande falla.’.

Jag är lite tveksam när det gäller timingen när det kommer till verkstadsbolagen. Å andra sidan tycker jag att det är attraktiva värderingar och man hittar kanske aldrig botten. Men om man är fullinvesterad i verkstad så tycker jag definitivt inte att man ska sälja. Ska man köpa så kanske man kan vänta ett litet tag till eftersom att det är en hel del oro som kommer ändå.”

Vilka verkstadsbolag är extra intressanta just nu?

”Då finns det två synsätt. Antingen säger man att konsumentbolagen har fallit handlöst. Electrolux är billigare nu än någonsin, och då börjar vissa fyndköpare att gå in och köpa i de här. Och det finns ju kvalitetsbolag som Thule och Mips ibland dem. Jag tror väl att konsumtionen inte riktigt har bottnat än och mer negativ information kommer om hur vi stackars konsumenter ska hantera det här, och jag ser väl ingen ljusning på den fronten utan det fortsätter nog en bra bit in i 2023 innan vi vet hur mycket vi har att konsumera för.

Därför väljer jag att lyfta just de bolag som är exponerade mot energiomställning, elektrifiering och industriautomation som jag tror kommer att stå sig mycket bättre. Det är framför allt ABB, Alfa Laval och Atlas Copco. Sedan tror jag att andra bolag som Sandvik, Volvo och SKF också kommer att dras med i det här lite sencykliska förloppet. Det är ju så att aktiemarknaden har ställt in sig mycket på det jag säger nu, dvs att man säljer konsument och man ligger i ABB. Tittar man på just ABB så har de gått väldigt väl jämfört med annan verkstadsindustri och jag tror fortfarande att det är där man ska välja att vara kvar.

Sedan har vi de lågt värderade bolagen som har drabbats mer. Det är Sandvik, SKF och Volvo. De har hållit sig uppe ganska väl trots allt. De är redan lågt värderade och påverkas inte så mycket av ränteläget. Jag tror även där att den låga värderingen kan vara ett bra investeringstips. Köp lågt värderade bolag för de motstår räntesänkningarna, alltså Volvo, SKF och Sandvik, och ha ABB som en strukturell favorit.”

Bolag som Anders nämner i sin analys:

Månadsspara direkt i aktier och fraktioner

Med vår spartjänst Andelsorder kan du börshandla på belopp som du själv bestämmer (minst 100 kr/bolag). Du kan både göra engångsinvesteringar och sätta upp ett månadssparande. På det viset kan du börja investera i dyra och eftertraktade bolag och enkelt automatisera ditt sparande.

Läs mer om att månadsspara

Du hittar fler analyser här >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

VerkstadssektornFastighetssektorn