Kategori Okategoriserade

Aktieanalys: Så påverkar börsklimatet verkstadssektorn

Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, berättar om hur verkstadssektorn påverkats av den skakiga börsen under 2022 och hur man som småsparare kan tänka kring sina verkstadsinnehav.

Prenumerera på analyser

Filmen spelades in den 29 augusti 2022.

Hur går det för verkstadssektorn i en tid då en oro för  en framtida lågkonjunktur påverkar börsen? Vi frågade Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto Securities, som ger sin syn på hur verkstadssektorn reagerar på börsläget och vad man kan vänta sig framöver.

Vad händer på börsen just nu?

”Det är just nu fortsatt oro för hur vi ska tolka FED och ränteläget. Det påverkar börserna ur det kortsiktiga perspektivet. Samtidigt ser vi tecken på en ganska stark försämring av världskonjunkturen, framförallt hos konsumenterna, medan själva industrikonjunkturen hålls uppe väldigt väl. Den tudelningen i världsekonomin ser vi just nu men vi vet inte vilket som tar överhanden. ”

Hur påverkas verkstadssektorn av en skakig börs?

”Det är självklart så att om vi är rädda för en konjunkturnedgång så pressar det kurserna för det som är cykliskt. Samtidigt såg vi under andra kvartalet att det var väldigt starka rapporter och en stark orderingång, vilket avspeglar vad bolagen faktiskt förväntar sig i framtiden. Vi ser den här tudelningen där vissa segment är väldigt starka i ekonomin, och som vi tror kommer att fortsätta att vara starka: energiomvandlingen, energieffektivitet, elektrifieringen, samt industriautomation och kapacitetsutbyggnader.  Samtidigt blir själva konsumtionen svagare.”

Hur ska man tänka om man är investerad i verkstadssektorn?

”Det som är fördelen med det negativa scenariot där vi ser en konjunkturavmattning gör att många av de lägst värderade verkstadsbolagen är på värderingar som är femårslägsta, det gäller Volvo, SKF, Electrolux med flera. Det är en ganska försiktig värdering. Även om inte en situation med en fallande efterfrågan är gynnsamt för bolagen så är värderingarna det. Vår tro är att de här  nödvändiga investeringarna inom energiomvandlingen, elektrifieringen, industriautomation m.m. kommer att hjälpa flera bolag som ABB, Alfa Laval och Atlas Copco och att det räcker som motivation för att äga de här aktierna. I det korta perspektivet är jag inte särskilt positiv till börsen eftersom vi har haft den här omprissättningen. Om man är långsiktig ska man definitivt ligga kvar, men om man är nyinvesterare funderar jag på om man inte ska vänta lite trots allt, tills vi får mer klarhet i vart konjunkturen tar vägen.”

Vilka verkstadsbolag är extra intressanta just nu?

”Jag tycker att de bolag som är exponerade mot de här långsiktiga trenderna, som ABB, men även bolag som Alfa Laval och Atlas Copco är intressanta. Sedan har vi de lågt värderade bolagen som inte har rört sig upp alls egentligen, som SKF och Volvo. Här ser vi ett nytt intresse för SKF för att Cevian gick in och köpte in sig på 5 procent. Det här visar litegrann hur man kan resonera, att man inte alltid behöver bry sig om vart konjunkturen tar vägen, utan hittar man en värdering som är låg så kan man gå in, vilket Cevian gjort i SKF. Sandvik är ett annat bolag som har tappat ganska mycket, där jag tror att de kan gynnas av den här investeringstrenden.”

Bolag som Anders nämner i sin analys:

Månadsspara direkt i aktier och fraktioner

Med vår spartjänst Andelsorder kan du börshandla på belopp som du själv bestämmer (minst 100 kr/bolag). Du kan både göra engångsinvesteringar och sätta upp ett månadssparande. På det viset kan du börja investera i dyra och eftertraktade bolag och enkelt automatisera ditt sparande.

Läs mer om att månadsspara

Du hittar fler analyser här >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

VerkstadssektornVerkstadssektorn