Kategori

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Whisky Capital AB – Företrädesemission

Teckningstid: 2024-01-29 – 2024-02-12

Teckningskurs: 8,00 kronor per aktie

Emissionsbelopp: ca 5 MSEK

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. 28 (tjugoåtta) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

  • Teckningskurs: 8,00 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag: 25 januari 2024
  • Teckningstid: 29 januari – 12 februari 2024

För ytterligare information om erbjudandet vänligen se nedan memorandum samt anmälningssedel för att teckna utan företrädesrätt.

Memorandum

Särskild anmälningssedel II – Teckning utan företrädesrätt

Särskild anmälningssedel II – Teckning utan företrädesrätt med BankID/ Nordic eID