Kategori

Återköpserbjudande i International Petroleum Corp.

Sista dag för accept av erbjudandet: 20 juni 2022 klockan 17.00 (CET)
Utbetalning av vederlag: Beräknas inledas omkring den 7 juli 2022

International Petroleum Corporation har ändrat villkoren i erbjudandet till lägst CAD 13.50 och högst CAD 15.50 i prisintervall om CAD 0.20. I övrigt är villkoren oförändrade.
Detta innebär att aktieägare som har accepterat erbjudandet enligt tidigare villkor behöver inkomma med en ny anmälan om accept för att vara med och deltaga i erbjudandet.
För mer information vänligen se pressmeddelandet publicerat den 10 juni 2022.

Erbjudandet i sammandrag

Aktieägarna i International Petroleum Corp. (”IPC”) erbjuds att sälja sina aktier till IPC genom ett anbudsförfarande, en s.k. modified dutch auction. Den sammanlagda köpeskillingen i erbjudandet uppgår till högst 128 miljoner Kanadensiska dollar (”CAD”) och samtliga återköpta aktier i erbjudandet kommer att makuleras av Bolaget.

Bud kan anges mellan CAD 13.50 och CAD 15.50, i prisintervall om CAD 0.20, per aktie. Det slutliga återköpspriset per aktie kommer att fastställas på det sätt som anges i Issuer Bid Circular.

För aktieägare som äger aktier (direkt eller via aktiebolag) genom Euroclear Sweden kommer den del av återköpspriset på aktierna som anses utgöra utdelning (s.k. ”deemed dividends”) att minskas med ett belopp som motsvarar 25% av utdelningen och som innehålls av IPC i enlighet med kanadensiska skatteregler

Vederlaget kommer att utbetalas, efter avdrag av källskatt om 25 % på den del av vederlaget som utgör utdelning och konvertering från CAD, i SEK.

Du som har ditt innehav i IPC på en depå ska göra din anmälan om accept enligt instruktion från din bank/förvaltare.

Issuer Bid Circular

Informationsbroschyr

Notice of Variation