Dividend Champions

Många investerare investerar gärna i bolag som delar med sig av sin årliga vinst till aktieägarna via utdelningar.

Vissa bolag delar inte ut något alls, andra delar ut höga utdelningar enstaka år, medan några aldrig har sänkt sin utdelning och vissa till och med ökar sin utdelning från år till år. I denna sparbox återfinns de sex amerikanska bolag som flest år i rad har ökat sin aktieutdelning, så kallade Dividend Champions. Då vi på Aktieinvest återinvesterar den utdelning du får utan kostnad så kommer ditt innehav i denna box växa av bara farten även om du inte fyller på med egna sparpengar. Bra, va?

Öppna ISK & börja spara

Börja spara på din depå

Placeringsstrategi: Utdelningsfokus.

Sparboxens innehav:

Sparboxens utveckling (2 mars 2017 - 21 mars 2019​)

Dividens Champions

Dividend Champions inkl. utdelningar +25,26 %

Dividend Champions exkl. utdelningar +19,88 %

OMX30GI +9,51 %

OMXS30 +1,55 %

DJIA +23,61 %

USD/SEK +1,39 %

Kriterier: De bolag på de amerikanska börserna som flest år i rad har ökat sin utdelning till aktieägarna. En omvärdering/sortering görs varje år.

Om innehaven ändrats kommer dina ev. månadsinvesteringar att följa den nya boxens utformning. De innehav du redan investerat i kvarstår. Du väljer själv om du vill sälja dessa eller behålla dem långsiktigt.

Minsta köp i denna box: 500 kr

Avgift: När du månadssparar i boxen är köpavgiften 10 kronor om du är medlem i Aktiespararna. Icke medlemmar betalar 20 kronor per månadsköp. Om du sedan vill sälja en eller flera aktier i boxen gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder. 

Det är samma kurssättning när du köper en av sparboxarna som när du handlar via vår spartjänst Andelsorder. Så här ser prissättningen ut när du köper en av sparboxarna >

 

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Sparboxen reviderades den 2 april 2019.

Dividend boxen

Hur utvecklades sparboxen andra året?

Vilka aktier byttes ut vid 2-års revideringen?

Läs Mikaels blogginlägg >

Vill du välja till Dividend Champions till ditt månadssparande?

Logga in & börja spara