i kategorin

Fonden SEB Strategi Möjlighet – Lux, ISIN LU0394669963, kommer att slås samman med fonden SEB Active 55,  ISIN SE0016076020.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Strategi Möjlighet – Lux byts ut till fondandelar i SEB Active 55 till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden  är 2021-11-03.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.