i kategorin

Villkor: 1:1, kurs 0,71 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Savosolar AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) aktie till kursen 0,71 SEK per aktie.

Varje tvåtal (2) tecknade aktier berättigar till en (1) teckningsoption TO 8, en (1) teckningsoption TO 9 och en (1) teckningsoption TO 10.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-10-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

  1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Just nu kan du bara logga in med BankID på internettjänsten. Behöver du hjälp kan du kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se
  2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 oktober 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 – 14 oktober 2021.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.