i kategorin

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Pepins Group AB.

En (1) aktie i Pepins Group ger rätt till 2,43 A-aktier i FundedByMe Crowdfunding Sweden.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 27 oktober 2021.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 26 oktober 2021, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.