Kategori

Förändringar i sparboxarna Hälsovård och Smartbox

I dag har det skett förändringar i sparboxarna Hälsovård och Smartbox på grund av ett upppköpserbjudande.

Swedish Orphan Biovitrum har tagits ut ur sparboxarna Hälsovård och Smartbox. Det beror på att Agnafit Bidco AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB.

Om du månadssparar i någon av dessa sparboxar behöver du inte göra något, ändringen slår igenom automatiskt. Bolaget ersätts inte med andra innehav utan det sker först vid nästa revidering av respektive sparbox.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.