Kategori

Swedish Orphan Biovitrum AB: Uppköp

Agnafit Bidco AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB.

För en (1) aktie i bolaget erbjuds 235,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 21 oktober 2021.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 15 oktober 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 12 november 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.