Kategori

Förändring i sparboxen We are the world

Med anledning av situationen i Ukraina stoppas handeln i vissa värdepapper som är exponerade mot Ryssland. Idag har handeln stoppats i bland annat Rosneft Oil Company. Därför har den aktien nu tagits bort ur sparboxen We are the world.

För dig som månadsspar i We are the world innebär det att aktien inte längre kommer att ingå i framtida investeringar i sparboxen. Eventuella innehav i bolaget från tidigare köp finns kvar på din depå.

Ändringen gäller från och med idag måndag den 28 februari.

Läs mer: Information om investeringar med koppling till Ryssland

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.