Kategori

Aktierna och teckningsoptionerna i Newton Nordic har avnoterats från Nasdaq First North Growth Market 2022-02-25.

Vad händer nu med dina aktier/teckningsoptioner?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 april 2022 men du kan inte handla i det, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i det.