Rapportering av IT-säkerhetsbrister

Vi tar säkerhet på stort allvar i utvecklingen av våra tjänster och jobbar strukturerat och kontinuerligt med detta. Trots det kan sårbarheter i våra miljöer och system uppstå. Om du har hittat en säkerhetsbrist vill vi gärna att du rapporterar den till oss så att vi kan rätta till den.

Så här rapporterar du

Du rapporterar sårbarheten till oss genom att skicka ett mail till oss på [email protected] med följande information:

– Detaljerad beskrivning av sårbarheten med hänvisning till vilken sida eller flöde som den uppstår i.

– Information för att återskapa problemet.

– Bifoga ev. skärmdumpar som förtydligar problemet.

– Din kontaktinformation (du kan vara anonym om du vill).

Vi kommer hålla dig underrättad om hur arbetet med problemet fortlöper och när det är åtgärdat. För oss och våra kunders säkerhet är det viktigt att du följer god sed, dvs. att:

– Du inte utnyttjar sårbarheten för att nå, eller försöka nå information som inte tillhör dig.

– Du inte utnyttjar sårbarheten för att ta bort eller modifiera information.

– Du inte påverkar tillgängligheten på våra tjänster genom till exempel överbelastningsattacker.

– Du ger oss en möjlighet att åtgärda den inrapporterade sårbarheten innan du offentliggör denna.

Rapporter om andra typer av fel eller utvecklingsönskemål skickas till [email protected]

Rapportera bedrägeriförsök

Om du misstänker att du fått ett falskt e-postmeddelande som ser ut som om det kom från Aktieinvest, kan du vidarebefordra det till [email protected]. Ta därefter bort det falska meddelandet utan att öppna bifogade filer eller klicka på några länkar.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.